"Działamy otwarcie i przejrzyście dla potwierdzania realnej wartości."

Kancelaria Rzeczoznawców Majątkowych

W roku 2015 w naszej Kancelarii określiliśmy wartość ponad 200 nieruchomości i kilkunastu przedsiębiorstw.

W 2015 r. wyceniliśmy łącznie 18 przedsiębiorstw i 10 znaków towarowych.

Suma określonych w 2015 r. wartości przekracza kwotę 600 mln zł.

 

Służebności przesyłu – 700 specjalistycznych wycen szkód z tego tytułu wykonanych w 2015 r.

ls1-icon-calc
SYSTEMY ANALIZ TRANSAKCJI

BIURO BIELSKO-BIAŁA

BIURO KRAKÓW

Zatelefonuj
Na mape