Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego. Jest wyłącznie narzędziem wstępnie określającym rząd wielkości kosztu opracowania operatu szacunkowego.

Dla określenia kosztu wykonania usługi konieczne jest określenie:

  1. Rodzaju nieruchomości (w tym praw i ograniczeń).
  2. Ilości ksiąg wieczystych objętych przedmiotem wyceny oraz ilości i wielkości działek gruntu.
  3. Celu wyceny (w przypadku zabezpieczenia wierzytelności – rodzaj wartości koniecznych do określenia (różny w zależności od banku i rodzaju kredytu).
  4. Przeznaczenia nieruchomości w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.
  5. Ilości i powierzchni użytkowej (danych technicznych) poszczególnych budynków.
  6. Ilości i rodzaju istniejących budowli (ewidencja środków trwałych).
  7. Uzgodnienia kosztu i sposobu pozyskania niezbędnych dokumentów (ewidencja gruntów i budynków, mapy ewidencyjna i zasadnicza, odpis z księgi wieczystej).
Zadzwoń
Pokaż na mapie