Wycena Nieruchomości

Wycena nieruchomości jest połączeniem matematyki z doświadczeniem i rozeznaniem lokalnego rynku. W naszej kancelarii dokonujemy kompleksowych wycen nieruchomości z uwzględnieniem aktualnych przepisów prawa i standardów zawodowych rzeczoznawców majatkowych. Gwarancją rzetelnie wykonanej pracy jest dogłębne poznanie lokalnego rynku, na którym zlokalizowana jest nieruchomość.
Każda sporządzona wycena przez naszego rzeczoznawcę jest w świetle prawa, operatem szacunkowym. Podczas przeprowadzanej analizy obiektu, który ma podlegać ocenie rzeczoznawcy kierujemy się podstawowymi założeniami zawartymi w ustawie o gospodarce nieruchomości z 30 października 2015 roku.

W skład pełnego operatu szacunkowego wchodzą min:

 • podstawy formalne dla przeprowadzonej wyceny nieruchomości
 • określenie stanu nieruchomości
 • określenie dat istotnych dla wyceny
 • wskazanie podstawowych czynników, na których opiera się analiza wyceny nieruchomości
 • wyniki przeprowadzonej wyceny
Podstawowymi celami określania wartości są:

 • zabezpieczenia kredytów, w tym ekspertyzy bankowo-hipoteczne,
 • służebności przesyłu i szkody z tym związane,
 • rozliczanie nakładów na nieruchomościach,
 • skarbowo-podatkowe,
 • kupna-sprzedaży,
 • sprawozdania finansowe,
 • aporty i przekształcenia,
 • potrzeby indywidualne.

Zgodność sporządzonego dokumentu opiera się na założeniach zgłoszonych przez ustawodawcę oraz jest zależna od specyfiki obiektu, który jest poddawany analizie np. inna charakterystyka obowiązuje podczas wyceny mieszkań, a inna podczas oceny nieruchomości o pierwotnej funkcji np. produkcyjnej czy usługowo-handlowej. Podczas wyceny lokalu mieszkalnego rzeczoznawca podejmuje kroki, które pozwolą na umiejscowienie prawne obiektu.

Najczęstszym celem wyceny jest potrzeba określenia wartości rynkowej danego obiektu, dla potrzeb sprzedaży lub zabezpieczenia wierzytelności. Podejmowane zlecenie wykonania wyceny może być różnie definiowane, w zależności od obiektu np. podczas wyceniania mieszkania specyfika działania jest odmienna niż w przypadku nieruchomości o charakterze magazynowym.

Niezależnie od wartości rynkowej określamy:

 • wartość odtworzeniową,
 • wartość katastralną,
 • wartość bankowo-hipoteczną,
 • wartość godziwą
 • wartość indywidualną

 

W trakcie naszej działalności wyceny nieruchomości podejmowaliśmy prace między innymi na ternie Bielska-Białej czy Krakowa. Do wykonanych zleceń we wspomnianych miejscowościach zaliczają się min. wycena obiektów sieci handlowej z Krakowa, a także jedna ze świeższych wycen czyli ocena wartości budynku biurowo-produkcyjnego Apena Bielsko-Biała.

Leave a Comment

Zadzwoń
Pokaż na mapie