Wycena przedsiębiorstwa

Wycena przedsiębiorstwa

Wycena przedsiębiorstwa, aportu, zorganizowanej części przedsiębiorstwa.