Słownik - Aport

Aport to forma wniesienia wkładu do spółki przez jej wspólników, która polega na przekazaniu do spółki przez wspólnika innych składników niż pieniądze, takich jak np. nieruchomości, prawa autorskie, akcje czy inny majątek. W takim przypadku wartość aportu jest określana przez rzeczoznawcę, a następnie wpisana do aktu założycielskiego spółki jako wkład wniesiony przez wspólnika. W przypadku wniesienia aportu, wspólnik otrzymuje udziały w spółce o wartości odpowiadającej wartości wniesionego aportu. Aport może być stosowany jako alternatywa dla wkładów pieniężnych, umożliwiając w ten sposób założenie spółki nawet w przypadku braku dostatecznych środków finansowych u wspólników.

    Zapytaj o wycenę


    Tagi: