Słownik - Pasywa

Pasywa to zobowiązania finansowe przedsiębiorstwa lub osoby fizycznej wobec innych podmiotów. Pasywa obejmują wszystkie kwoty, które należy zwrócić w przyszłości w wyniku wcześniej podjętych zobowiązań, takie jak np. kredyty, pożyczki, wynagrodzenia pracowników, zobowiązania podatkowe, rachunki do zapłaty, zaliczki otrzymane, wkłady pieniężne od inwestorów lub akcjonariuszy, a także zobowiązania wynikające z prowadzonej działalności. Pasywa są drugim kluczowym elementem bilansu, prezentującym źródła finansowania aktywów przedsiębiorstwa. Pasywa są ważne dla oceny zdolności przedsiębiorstwa do spłacania zobowiązań oraz stabilności finansowej.

    Zapytaj o wycenę


    Tagi: