Słownik - Udziały w spółce

Udziały w spółce to części składowe kapitału spółki, które przysługują jej udziałowcom. Udziały te są często równoznaczne z prawem do uczestnictwa w podejmowaniu decyzji związanych z prowadzeniem spółki, np. w głosowaniach na walnych zgromadzeniach udziałowców. Właściciele udziałów otrzymują także prawo do dzielenia się w zyskach spółki oraz odpowiadają za jej zobowiązania tylko w granicach wysokości wniesionych przez siebie wkładów. Udziały w spółce mogą być przenoszone na inne osoby w drodze kupna lub sprzedaży, a ich wartość zależy od wartości spółki i liczby wyemitowanych udziałów.

    Zapytaj o wycenę


    Tagi: