Doświadczenie

Kancelaria SIPEX gromadzi doświadczenie od 1996 r. Poniżej przedstawiamy nasze realizacje i referencje.

 • czerwiec 2024
  Wycena zagranicznej spółki z branży IT
  Referencje
 • maj 2024
  Wycena przedsiębiorstwa na zlecenie syndyka masy upadłościowej
  Referencje
 • maj 2024
  Wycena przedsiębiorstw z branży co-packingu
  Referencje
 • kwiecień 2024
  Wycena znaku towarowego z branży odzieżowej
  Referencje
 • kwiecień 2024
  Wycena przedsiębiorstwa z branży IT
  Referencje
 • marzec 2024
  Wycena przedsiębiorstwa z branży muzycznej i pro-audio
  Referencje
 • marzec 2024
  Wycena ZCP z branży motoryzacyjnej
  Referencje
 • marzec 2024
  Wycena przedsiębiorstwa z branży budowlanej
  Referencje
 • marzec 2024
  Wycena środków trwałych przedsiębiorstwa z branży cukierniczej
  Referencje
 • luty 2024
  Wycena przedsiębiorstwa z branży nieruchomości
  Referencje
 • styczeń 2024
  Oszacowanie stawki opłaty licencyjnej znaku towarowego z branży edukacyjnej
  Referencje
 • styczeń 2024
  Wycena znaku towarowego z branży produkcji maszyn przemysłowych
  Referencje
 • styczeń 2024
  Wycena ZCP obejmującego domenę internetową, silnik internetowy oraz prawa do wykorzystywania oznaczeń graficznych
  Referencje
 • styczeń 2024
  Wycena przedsiębiorstwa z branży meblarskiej
  Referencje
 • styczeń 2024
  Wycena przedsiębiorstwa z branży recyklingowej
  Referencje
 • grudzień 2023
  Wycena przedsiębiorstwa z branży tworzyw sztucznych
  Referencje
 • grudzień 2023
  Wycena spółki świadczącej usługi outsourcingowe w zakresie sprzedaży krajowej
  Referencje
 • grudzień 2023
  Wycena przedsiębiorstwa z branży odzieżowej
  Referencje
 • grudzień 2023
  Wycena klubu sportowego
  Referencje
 • grudzień 2023
  Wycena przedsiębiorstwa z branży pneumatyki hamulcowej
  Referencje
 • listopad 2023
  Wycena przedsiębiorstwa z branży utylizacji odpadów
  Referencje
 • listopad 2023
  Wycena przedsiębiorstwa z branży hotelarskiej
  Referencje
 • listopad 2023
  Wycena przedsiębiorstwa z branży utylizacji odpadów
  Referencje
 • październik 2023
  Wycena przedsiębiorstwa z branży OZE
  Referencje
 • październik 2023
  Wycena przedsiębiorstwa z branży chemii włókienniczej
  Referencje
 • wrzesień 2023
  Wycena przedsiębiorstwa handlowego
  Referencje
 • wrzesień 2023
  Wycena przedsiębiorstwa spółki cywilnej z branży opieki medycznej
  Referencje
 • wrzesień 2023
  Wycena znaku towarowego oraz oszacowanie stawki opłaty licencyjnej
  Referencje
 • wrzesień 2023
  Wycena jednoosobowej działalności gospodarczej z branży produkcji nasad kominowych
  Referencje
 • wrzesień 2023
  Wycena znaku towarowego producenta zatyczek do uszu
  Referencje
 • sierpień 2023
  Wycena Spółki z branży telekomunikacyjnej
  Referencje
 • sierpień 2023
  Wycena Spółki z branży spedycji
  Referencje
 • lipiec 2023
  Wycena Spółki z branży testów, inspekcji i certyfikacji
  Referencje
 • czerwiec 2023
  Określenie wartości znaku towarowego a także możliwych do uzyskania opłat licencyjnych wynikających z jego wynajmu
  Referencje
 • marzec 2023
  Dostarczenie Zarządowi Spółki informacji o wartości przedsiębiorstwa dla wykorzystania do zarządzania przedsiębiorstwem i kontaktów z akcjonariatem oraz wycena akcji GZUT S.A. dla planowanego przez Zarząd programu nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
  Referencje
 • maj 2023
  Wycena udziałów wspólnika spółki w celu ich sprzedaży
  Referencje
 • maj 2023
  Dostarczenie zarządowi spółki informacji o wartości dwóch projektów inwestycyjnych
  Referencje
 • marzec 2023
  Wycena spółki z branży rozrywkowej
  Referencje
 • marzec 2023
  Oszacowanie stawki opłaty licencyjnej dla potrzeb dzierżawienia znaku towarowego na rzecz innych podmiotów gospodarczych
  Referencje
 • marzec 2023
  Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) w celu sprzedaży w ramach upadłości w trybie przygotowanej likwidacji (ang. pre-pack)
  Referencje
 • marzec 2023
  Sporządzenie testu na utratę wartości inwestycji w udziały w spółkach kapitałowych
  Referencje
 • luty 2023
  Oszacowanie stawki opłaty licencyjnej dla znaku towarowego oraz jego wycena dla grupy podmiotów z branży automotive
  Referencje
 • styczeń 2023
  Sporządzenie testu prywatnego wierzyciela dla spółki produkcyjnej
  Referencje
 • styczeń 2023
  Wycena znaku towarowego z branży ochroniarskiej
  Referencje
 • styczeń 2023
  Sporządzenie opinii z badania planu połączenia spółek z branży nieruchomości
 • styczeń 2023
  Wycena spółki z branży teletechnicznej
 • grudzień 2022
  Wycena znaku towarowego z branży budowlanej
 • grudzień 2022
  Wycena spółki z branży tłumaczeniowej
 • grudzień 2022
  Sporządzenie testu prywatnego wierzyciela dla spółki z branży ochroniarskiej
  Referencje
 • listopad 2022
  Wycena spółki z branży transportowej
 • listopad 2022
  Oszacowanie stawki opłaty licencyjnej dla znaku towarowego z branży przetwórstwa tworzyw sztucznych
 • październik 2022
  Wycena znaku towarowego z branży artykułów dziecięcych
 • październik 2022
  Wycena spółki z branży nieruchomości
 • październik 2022
  Wycena ZCP z branży produkcyjnej
  Referencje
 • październik 2022
  Oszacowanie wartości godziwej środków trwałych w celu zabezpieczenia pożyczki
 • wrzesień 2022
  Wycena spółki z branży maszynowej
 • wrzesień 2022
  Wycena marki z branży odzieżowej
 • wrzesień 2022
  Wycena spółki z branży drukarskiej
 • wrzesień 2022
  Wycena spółki z branży szklarskiej
 • sierpień 2022
  Wycena spółki z branży nawozowej
 • sierpień 2022
  Wycena znaku towarowego spółki z branży deweloperskiej
  Referencje
 • sierpień 2022
  Wycena spółki z branży transportowej
 • sierpień 2022
  Wycena spółki z branży szkoleniowej
 • sierpień 2022
  Wycena spółki z branży tłumaczeń
  Referencje
 • sierpień 2022
  Wycena przedsiębiorstwa z branży poligraficznej
 • lipiec 2022
  Wycena spółki z branży motoryzacyjnej
 • czerwiec 2022
  Wycena spółki z branży wózków dziecięcych
  Referencje
 • czerwiec 2022
  Wycena spółki z branży reklamowej
  Referencje
 • maj 2022
  Wycena portfela znaków towarowych z branży ochroniarskiej
 • maj 2022
  Wycena ZCP z branży cukierniczej
  Referencje
 • maj 2022
  Wycena znaku towarowego sklepu modelarskiego
 • maj 2022
  Wycena spółki z branży recyklingu metali
 • maj 2022
  Wycena stacji demontażu pojazdów
 • maj 2022
  Wycena spółki z branży deweloperskiej
  Referencje
 • maj 2022
  Wycena spółki z branży fitness
 • maj 2022
  Wycena spółki z branży kinematograficznej
 • maj 2022
  Wycena znaku towarowego agencji ochrony
 • kwiecień 2022
  Sporządzenie opinii z badania planu połączenia spółek z branży finansowej
 • kwiecień 2022
  Wycena znaku towarowego producenta plecaków
  Referencje
 • kwiecień 2022
  Wycena spółki programistycznej
  Referencje
 • kwiecień 2022
  Wycena spółki remontowo - budowlanej
  Referencje
 • kwiecień 2022
  Wycena grupy powiązanych spółek z branży deweloperskiej
 • marzec 2022
  Wycena spółki produkcyjno-usługowej z branży wykończeniowej
 • marzec 2022
  Wycena spółki transportowej
  Referencje
 • marzec 2022
  Wycena spółki z branży meblarskiej
 • marzec 2022
  Wycena przedsiębiorstwa budowlano - instalacyjnego
  Referencje
 • marzec 2022
  Wycena przychodni lekarskich z województwa małopolskiego
 • marzec 2022
  Wycena znaków towarowych przedsiębiorstwa z branży instalacji grzewczych i sanitarnych
  Referencje
 • luty 2022
  Wycena spółki z branży produkcyjnej
 • luty 2022
  Obliczenie wartości przedmiotu sporu
 • luty 2022
  Wycena znaku towarowego producenta farmaceutyków
 • luty 2022
  Wycena producenta centralnych systemów mycia pianowego
 • luty 2022
  Wycena spółki handlowej z branży spożywczej z województwa mazowieckiego
 • styczeń 2022
  Wycena znaku towarowego producenta chemii samochodowej
 • grudzień 2021
  Wycena spółki z branży informatycznej - producenta oprogramowania w Krakowie
 • listopad 2021
  Wycena przedsiębiorstwa robót komunalnych metodą majątkową
  Referencje
 • listopad 2021
  Wycena nieruchomości przemysłowych w Gliwicach
 • październik 2021
  Wycena spółki z branży chemicznej we Wrocławiu
 • wrzesień 2021
  Wycena przedsiębiorstwa importera win w Krakowie
 • sierpień 2021
  Wycena studia filmowego w Warszawie
 • lipiec 2021
  Wycena spółki importera papieru dla potrzeb odszkodowawczych
 • czerwiec 2021
  Wycena nieruchomości przemysłowo-produkcyjnej w Katowicach
 • maj 2021
  Wycena grupy znaków towarowych wiodącego producenta wyrobów czekoladowych
 • kwiecień 2021
  Wycena spółki z branży przetwórstwa mięsnego w województwie wielkopolskim
 • marzec 2021
  Wycena spółki zależnej z branży energetycznej na Dolnym Śląsku
 • luty 2021
  Wycena hali produkcyjnej z branży stalowej pod Krakowem
 • styczeń 2021
  Wycena przedsiębiorstwa szpitala we Wrocławiu
 • grudzień 2020
  Wycena znaku towarowego z branży deweloperskiej
 • listopad 2020
  Wycena kamienicy w Warszawie
 • październik 2020
  Wycena spółki z branży merchandisingowej
 • wrzesień 2020
  Wycena magazynów logistycznych na Śląsku
 • sierpień 2020
  Wycena przedsiębiorstwa producenta maszyn dla górnictwa
 • lipiec 2020
  Wycena nieruchomości producenta tworzyw sztucznych
 • czerwiec 2020
  Wycena spółki z o.o. z branży transportowej dla potrzeb sprzedaży
 • maj 2020
  Wycena znaku towarowego spółki z branży energetycznej
 • kwiecień 2020
  Wycena szpitala w Gliwicach dla potrzeb sprzedaży w formie pre-pack
 • marzec 2020
  Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa w branży diagnostyki laboratoryjnej
 • luty 2020
  Wykonanie inwentaryzacji szkód na 1300 działek na trasie gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Skoczów-Komorowice-Oświęcim
 • luty 2020
  Wycena znaku towarowego będącego własnością spółki deweloperskiej w Warszawie
 • styczeń 2020
  Wycena projektu inwestycyjnego budowy ocynkowni w Małopolsce
 • styczeń 2020
  Wycena hali magazynowo-produkcyjnej w Czechowicach-Dziedzicach
 • grudzień 2019
  Wycena nieruchomości w trzech lokalizacjach Bielsko-Biała, Świdnica, Płock dla ADLER Polska Sp. z o.o.
 • grudzień 2019
  Wycena udziałów w spółce Port Lotniczy Łódź
 • listopad 2019
  Określenie wartości wskazanych środków trwałych spółki Prosperplast Sp. z o.o.
 • październik 2019
  Wycena zespołu fabrycznego w Żywcu dla Pan Link Sp. z o.o.
 • wrzesień 2019
  Wycena sieci restauracji działających w Północnej Polsce
 • sierpień 2019
  Wycena nieruchomości fabryki opakowań w Katowicach
 • lipiec 2019
  Wycena przedsiebiorstwa tartaku w Tarnowie
 • czerwiec 2019
  Wycena znaku towarowego spółki z Gdańska
 • maj 2019
  Wycena przedsiębiorstwa z branży IT w Rzeszowie
 • kwiecień 2019
  Wycena spółki z branży HoReCa w Warszawie
 • marzec 2019
  Wycena spółki dealera motocykli w Krakowie
 • luty 2019
  Wycena środków trwałych spółki produkcyjnej w Wadowicach
 • styczeń 2019
  Wycena spółki i nieruchomości spółki Krawal Sp. z o.o. w Krakowie
 • grudzień 2018
  Wycena środków trwałych spółki COTY Sp. z o.o. w Warszawie
 • grudzień 2018
  Wycena znaku towarowego Sun&Fun
 • listopad 2018
  Wycena przedsiębiorstwa komunikacyjnego w Kętach
 • listopad 2018
  Rurociąg przesyłowy paliw w okolicach Inowrocławia
 • październik 2018
  Określenie wartości zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki Polimex-Mostostal S.A.
 • październik 2018
  Wycena budynku biurowo-produkcyjnego Apena w Bielsku-Białej
 • wrzesień 2018
  Wycena wartości przedsiębiorstwa z branży chemii włókienniczej
 • wrzesień 2018
  Wycena działki inwestycyjnej przedsiębiorstwa Ceramed
 • sierpień 2018
  Okreśelnie wartości przedsiębiorstwa dealera samochodowego w okolicach miasta Wrocław
 • sierpień 2018
  Wycena nieruchomości magazynowo-produkcyjnej przedsiębiorstwa Led-Pol
 • lipiec 2018
  Okreśelnie wartości nieruchomości wzdłuż ulicy Cieszyńskiej w Bielsku-Białej
 • lipiec 2018
  Wycena zespołu fabrycznego UiK w Żorach
 • czerwiec 2018
  Wycena przedsiębiorstwa dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności (m. st. Warszawa)
 • czerwiec 2018
  Określenie wartości biurowca Bielskiego Inkubatora Technologicznego
 • maj 2018
  Wycena przedsiębiorstwa z branży informatycznej (m. Kraków)
 • maj 2018
  Wycena stacji benzynowej w Bielsku-Białej
 • kwiecień 2016
  Wycena spółki w Łodzi wraz z przeprowadzeniem due dilligence dla potrzeb sprzedaży
 • marzec 2016
  Wycena znaku towarowego spółki produkcyjnej w Przemyślu
 • luty 2016
  Wycena nieruchomości w Wadowicach celem zabezpieczenia wierzytelności
 • styczeń 2016
  Wycena nieruchomości w Krakowie celem zabezpieczenia wierzytelności
 • styczeń 2016
  Wycena znaku towarowego spółki z Bielska-Białej
 • grudzień 2015
  Wycena znaku towarowego spółki z Katowic
 • listopad 2015
  Wycena 10 zagranicznych spółek zależnych polskiej grupy kapitałowej
 • październik 2015
  Wycena hali produkcyjnej w Skawinie
 • wrzesień 2015
  Wycena nieruchomości komercyjnej w Krakowie
 • sierpień 2015
  Wycena przedsiębiorstwa w Nisku
 • lipiec 2015
  Wycena nieruchomości w Balicach
 • czerwiec 2015
  Weryfikacja wyceny spółki z branży IT w Warszawie
 • maj 2015
  Kamienica w Andrychowie
 • kwiecień 2015
  Znak firmowy z branży FMCG
 • marzec 2015
  Przedsiębiorstwo budowlane w Krakowie
 • luty 2015
  Biurowiec ARR S.A. w Bielsku-Białej
 • wrzesień 2014
  wycena budynku biurowego BGK w Bielsku-Białej
 • lipiec 2014
  wycena ośrodka wczasowego w Zarzeczu
 • czerwiec 2014
  wycena siedziby banku w Krapkowicach i w Gliwicach
 • maj 2014
  Marbet Sp. z o.o., wycena zespołu produkcyjno-magazynowego
 • kwiecień 2014
  Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., określenie wartości nieruchomości do celu jej wykupu, w związku z realizacją inwestycji „Budowa napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Czarna — Polkowice
 • marzec 2014
  Warszawa, określenie wartości rynkowej spółki zależnej PKP,
 • luty 2014
  Wojewoda Zachodniopomorski, wycena odszkodowań w związku z budową gazociągu oraz Gazoportu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu inwestycja strategiczna dla bezpieczeństwa energetycznego kraju
 • styczeń 2014
  Kwangjin Tychy, wycena składników majątku firmy
 • grudzień 2013
  Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie, wycena nieruchomości zabudowanych budynkami b. folwarku dworskiego w Drogomyślu
 • listopad 2013
  Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości, stanowiącą podstawę ustalenia wysokości odszkodowania w myśl art. 20 i 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. (Dz. U. Nr 143, poz. 963) o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
 • październik 2013
  Eurocash, wycena sklepów sieci handlowej Euro w Bielsku-Białej i w Szczyrku
 • wrzesień 2013
  MGGP S.A., określenie skutków ekonomicznych uchwalenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie trasy gazociągu wysokoprężnego Skoczów-Komorowice-Oświęcim
 • sierpień 2013
  Będzin, wycena salonu sprzedaży samochodów ciężarowych w języku niemieckim
 • lipiec 2013
  Katowice, wycena szpitala miejskiego
 • czerwiec 2013
  Górnośląski Zakład Obsługi Gazownictwa w Zabrzu, wycena szkód i służebności przesyłu na trasie gazociągu
 • maj 2013
  Kalety, wycena składowiska odpadów pokaustyzacyjnych, częściowo zrekultywowanego
 • kwiecień 2013
  Racibórz, wycena odszkodowania za zajęcie nieruchomosci pod budowę wału przeciwpowodziowego
 • marzec 2013
  PEUGEOT Magurka, wycena salonu samochodowego
 • luty 2013
  Bielsko-Biała, wycena terenu inwestycyjnego
 • styczeń 2013
  POLKAP S.A. Skoczów, wycena budynku produkcyjno-magazynowego
 • grudzień 2012
  CLASSEN-POL S.A. Zwonowice k/Rybnika, zespół produkcyjny
 • listopad 2012
  ThyssenKrupp Dąbrowa Górnicza, wycena hali
 • październik 2012
  Dźwirzyno, wycena Ośrodka Wczasowego Bryza
 • wrzesień 2012
  Siewierz PAKS?D sp z o.o, wycena zespołu produkcyjnego (tłoczni) z częścią biurowo-socjalną
 • sierpień 2012
  Bielsko-Biała, wycena hali produkcyjno-wystawienniczej w budowie
 • lipiec 2012
  INDAL Polska, wycena rezygnacji ze sprzedaży sprzętu oświetleniowego na terenie Polski
 • czerwiec 2012
  Gaz System SA w Świerklanach, wycena służebności przesyłu dla 1500 działek gruntu
 • maj 2012
  Systemy Komputerowe Główka SA, wycena siedziby spółki
 • kwiecień 2012
  Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. wycena udziałów spółki
 • marzec 2012
  CLASSEN-POL S.A. Zwonowice k/Rybnika, zespół produkcyjny
 • luty 2012
  Ustronie Morskie, DW Solaris
 • styczeń 2012
  Mercedes-Benz Sosnowiec, grunt inwestycyjny pod budowę salonu samochodowego
 • styczeń-grudzień 2011
  kilkadziesiąt wycen budynków jednorodzinnych dla potrzeb zabezpieczeń wierzytelności
 • grudzień 2011
  Gliwice, BUMAR ŁABĘDY, zespół fabrczny
 • listopad 2011
  Mikołajki, wycena udziałów spółki
 • październik 2011
  Bielsko-Biała, grunt inwestycyjny pod budowę salonu samochodów ciężarowych
 • wrzesień 2011
  UG Porąbka, DW Kiczora
 • sierpień 2011
  Zator, woj. małopolskie, służebności przesyłu
 • lipiec 2011
  UG Szczyrk, wartość rynkowa budowli dla potrzeb postępowania podatkowego
 • czerwiec 2011
  Cieszyn, hotel
 • maj 2011
  Bytom, wycena kontraktów PEC
 • maj 2011
  Politechnika Śląska Gliwice, chata studencka Zwardoń
 • kwiecień 2011
  Świeradów-Zdrój, wyciąg narciarski
 • marzec 2011
  Roztropice gm. Jasienica, rezydencja
 • luty 2011
  ALUMETAL S.A. Kęty, zespół produkcyjny
 • styczeń 2011
  teren inwestycyjny, Bielsko-Biała
 • grudzień 2010
  Hotel *** Pod Jedlami, Wisła
 • listopad 2010
  TBS na terenie województwa śląskiego i małopolskiego
 • październik 2010
  PHU Inter-Corps Spółka Jawna, budynek o funcji handlowo-usługowej z częścią magazynową
 • wrzesień 2010
  powiat cieszyński, wycena szkód
 • sierpień 2010
  STRUMET Sp. z o.o. Strumień, zespół produkcyjny
 • lipiec 2010
  NAFIS Szpitale specjalistyczne (wycena spółki)
 • czerwiec 2010
  CLASSEN-POL S.A. Zwonowice k/Rybnika, zespół produkcyjny
 • maj 2010
  BETONEX Bielsko-Biała, zespół produkcyjny
 • kwiecień 2010
  TurboCare Poland S.A. Lubliniec (wartość godziwa)
 • marzec 2010
  Spetech s.a. Bielsko-Biała, zespół produkcyjny
 • luty 2010
  OML Morando Polska, zespół produkcyjny, Czerwionka-Leszczyny
 • styczeń 2010
  osiedle developerskie Katowice
 • grudzień 2009
  Sieć handlowa ‚Biedronka’ Opole, Zabrze, Jastrzębie
 • grudzień 2009
  P.K. Therma Sp. z o.o. w Bielsku-Białe, kotłownia
 • październik 2009
  Katowice, Archidok S.A.
 • wrzesień 2009
  TBS Kraków, Głubczyce, Mysłowice
 • czerwiec 2009
  Bielsko-Biała, biurowiec
 • marzec 2009
  Tychy, Regionalne Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej
 • luty 2009
  Bielsko-Biała, ul. Cechowa, kamienica mieszczańska
 • luty 2009
  pow. cieszyński, stacja paliw
 • grudzień 2008
  Kuźnia Ustroń