Wycena znaku towarowego, wycena marki

Strona główna » Usługi podstawowe » Wycena znaku towarowego

Najważniejszą funkcją wyceny znaku towarowego jest dostarczenie wiedzy na temat jego wartości. Informacja ta jest wykorzystywana w transakcjach sprzedaży, czy optymalizacji podatkowej z wykorzystaniem rynkowej wyceny marki. Korzystamy z ponad 20-to letniego doświadczenia naszego zespołu, co pozwala nam właściwie zidentyfikować istotne cechy kreujące wartość wycenianego znaku towarowego.

v-card

Od ponad 20 lat z sukcesem
pomagamy naszym klientom.
Skontaktuj się z nami, aby stać
się jednym z nich.
Michał Krzempek partner
+48 602 Wyświetl

logo

Marka stanowi jeden z podstawowych składników budowy wartości przedsiębiorstwa, wpisując się w jego aktywa niematerialne. Właściwe zaprojektowanie i rozwijanie wizerunku przedsiębiorstwa poprzez markę daje możliwość zbudowania trwałej przewagi konkurencyjnej. Według badań wartość składników niematerialnych stanowi ponad połowę wartości przedsiębiorstwa. Z tego punktu widzenia ustalenie rynkowej wartości znaku towarowego pozwala lepiej zobrazować faktyczny potencjał dochodowy danego podmiotu gospodarczego. Wyceniamy zarówno znaki towarowe przedsiębiorstw rozwiniętych, jak i startup’ów.

Jakie są mocne strony SIPEX w wycenie znaku towarowego?

Eksperci naszej kancelarii mają ponad 20-to letnie doświadczenie w wycenie aktywów przedsiębiorstw. Wycenialiśmy marki o zasięgu lokalnym, krajowym, a także te o zasięgu międzynarodowym. Znamy również specyfikę wycen dla podmiotów publicznych i podmiotów non-profit, gdzie znak towarowych nie jest bezpośrednio związany z generowaniem dochodów.

Jesteśmy specjalistami w dziedzinie wyceny aktywów niematerialnych, potrafimy zidentyfikować najważniejsze cechy i atrybuty budujące kapitał marki. Pozwala nam to w pełni zobrazować faktyczny potencjał znaku, co w efekcie wpływa na maksymalizację użyteczności raportu z wyceny.

Każdy projekt wyceny zawiera również profesjonalne doradztwo w zakresie wykorzystania siły marki zarówno podczas negocjacji, jak i podczas ustalania strategii optymalizacyjnych.

Jakie są etapy wyceny znaku towarowego?

Proces wyceny składa się z czterech kroków, każdy z nagłówków można rozwinąć, aby przeczytać więcej:

Jak wycenić znak towarowy

Ustalenie warunków współpracy

Każdy projekt wyceny rozpoczynamy od ustalenia celu. Celem może być np. sprzedaż znaku towarowego czy przeszacowanie w celu podjęcia działań optymalizacyjnych. Od celu zależy też odpowiedni dobór metod wyceny.

Zebranie danych o marce

Aby jak najlepiej zobrazować potencjał marki niezbędne jest poznanie czynników wpływających na jej wartość. Dlatego też w tym kroku ustalamy indywidualnie dla każdej wyceny zapotrzebowanie informacyjne. Część danych dostępna jest tylko dla właścicieli znaku, dlatego niezbędna jest współpraca. My wysyłamy do klienta listę potrzebnych informacji i pomagamy w ich sprawnym przygotowaniu.

Analiza marki i przygotowanie wyceny

W oparciu o wybrany cel wyceny, zebrane dane i analizę rynku przygotowujemy wycenę. Badamy otoczenie rynkowe, siłę i potencjał marki. Sprawdzamy też wyniki przedsiębiorstwa, które z tego znaku korzysta. Po zobrazowaniu wszystkich czynników, które mogą mieć wpływ na wartość dokonujemy faktycznej wyceny.

Przekazanie raportu z wyceny i wsparcie klienta

Każdy raport z wyceny jest podzielony na kilka sekcji tak, aby był łatwy do przeanalizowania. Zawiera część formalno-prawną, analizę zebranych danych oraz wycenę z użyciem właściwej metody.

Dodatkowo udzielamy pełnego wsparcia merytorycznego. Dlatego w każdym momencie klient ma możliwość uzyskania dodatkowych wyjaśnień dotyczących przygotowanej wyceny.

Wycena marki – co otrzymuję w ramach usługi?

Efektem wyceny znaku towarowego jest raport z wyceny. Zawarte tam informacje stanowią zwięzłą całość. Jest dla nas bardzo ważne, aby wynik naszych pracy był przedstawiony zwięźle i był łatwy do przenalizowania. Zawsze wskazujemy też źródła użytych danych.

Raport pełni też funkcję argumentacyjną, usystematyzowane informacje  o marce pozwalają lepiej wskazać faktyczne determinanty wartości oraz pomóc w uzasadnieniu przyjętych warunków transakcji.

Nasze raporty mogę również pełnić funkcje dowodowe. Procedury wyceny są zgodne z ustawą o rachunkowości oraz międzynarodowymi standardami wyceny (IVSC), co jest istotne w sytuacji prezentacji wyceny przed sądem lub organami skarbowymi.

Wspieramy klienta zarówno podczas gromadzenia danych historycznych, jak i podczas przygotowania projekcji do metod dochodowych. Wszytko po to, aby raport końcowy był rzetelny i przekonywujący.

Jakie są metody wyceny znaku towarowego?

Po zdefiniowaniu celu wyceny oraz zebraniu odpowiednich danych eksperci z naszej kancelarii wybierają metodę wyceny wartości marki. Do najczęściej wybieranych należą:

Metody dochodowe

Metody dochodowe bazują na przepływach pieniężnych zdyskontowanych odpowiednią stopą dyskontową (ryzykiem). Wśród metod dochodowych stosujemy:

Metoda opłat licencyjnych

W tej metodzie zakłada się, że gdyby właściciel marki użyczał jej na podstawie licencji innemu podmiotowi, to otrzymywał by cykliczną opłatę licencyjną. Opłata ta jest wyrażona w procencie przychodów realizowanych przez licencjobiorcę dzięki tej marce.

Metoda zdyskontowanych przepływów gotówkowych

Metoda zakłada, że wartość rynkowa marki jest sumą bieżących przepływów pieniężnych, które są osiągane dzięki stosowaniu danego znaku towarowego.

Metoda ekonomicznej wartości produktu

Metoda zakłada, że klienci są skłonni zapłacić za produkt markowy więcej, niż za ten sam produkt, jednak korzystający z nieznanego znaku towarowego. Wobec tego cena płacona za dany produkt jest podzielona na dwie składowe, jedna odzwierciedlająca wartość użytkową i druga to premia za markę. (1)

(1) „Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa”, G. Urbanek, PWE, Warszawa 

Metody Kosztowe

Metody kosztowe opierają się na koszcie historycznym. Wartość znaku towarowego jest obliczana na podstawie kosztów jakie należało by ponieść w celu zastąpienia marki nową lub jej odtworzenia.

Metody porównawcze

W tych metodach wartość znaku towarowego oblicza się na podstawie porównań do innych marek, które były  przedmiotem obrotu rynkowego i dla których znane są parametry transakcji.

Kiedy potrzebna jest wycena znaku towarowego?

Z naszego doświadczania wynika, że wycena marki ma najczęstsze zastosowanie podczas:

  • transakcji kupna/sprzedaży
  • optymalizacji podatkowej
  • udzielania licencji na korzystanie z marki
  • wnoszenia aportem
  • procesów sądowych
  • likwidacji przedsiębiorstwa

Zasięg działania

Świadczymy usługi wyceny znaków towarowych w całej Polsce. Kancelaria ma swoje biura w Krakowie, Warszawie i Bielsku-Białej.

Najczęściej zadawane pytania

Ile czasu trwa wycena znaku towarowego?

Czas trwania wyceny zależy od skomplikowania sprawy. Jednak większość wycen kończymy w przeciągu 14 dni.

Skąd mogę wiedzieć, czy optymalizacja będzie opłacalna?

Mamy duże doświadczenie w projektach optymalizacyjnych z wykorzystaniem wartości niematerialnych, dlatego najlepiej zadzwoń do nas po bezpłatne konsultacje.

Ile kosztuje wycena marki?

Cena zależy od celu wyceny i wybranej metodologii. Duże znaczeni ma też wielkość organizacji, w której marka jest wykorzystywana.

Najlepiej zadzwoń do nas w celu omówienia szczegółów. Udzielamy bezpłatnych konsultacji.

Chcę wiedzieć więcej, gdzie znajdę dodatkowe informacje?

Zapraszamy do odwiedzenia strony naszych artykułów, znajdziesz tam najnowsze informacje z zakresu wyceny znaków towarowych.

Jeżlei potrzebujesz informacji ogólnej, to polecamy stronę wikipedii:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Znak_towarowy

Tagi: wycena znaku towarowego, wycena marki, wycena znaku towarowego kraków, wycena znaku towarowego warszawa, wycena znaku towarowego katowice, wycena marki kraków, wycena marki katowice, wycena marki warszawa.

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na stosowanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close