Zespół

Szanowni Państwo,
Prezentujemy aktualny skład naszego zespołu. Oprócz osób tutaj wymienionych współpracujemy również ze specjalistami z rożnych branż celem zaproponowania Państwu kompleksowej usługi wycen przedsiębiorstw i nieruchomości.
Za wycenę nieruchomości odpowiedzialny jest właściciel firmy Jerzy Krzempek, a za wycenę przedsiębiorstw, aktywów niematerialnych i środków technicznych Michał Krzempek.

jerzy-krzempek

JERZY KRZEMPEK

Członek Zarządu

Rzeczoznawca Majątkowy upr. nr 1790, prowadzi Kancelarię od 1996 r., biegły sądowy z zakresu wyceny nieruchomości. Autor kilku tysięcy wycen nieruchomości określających wartości rynkowe lub indywidualne dla celów obrotu rynkowego, postępowań sądowych i komorniczych. Członek Kolegium Arbitrażowego i Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej dla Rzeczoznawców Majątkowych. Autor wielu publikacji w prasie specjalistycznej. Autor rozwiązań systemowych baz danych WALOR. Współautor systemu analiz transakcji analizySAT.pl. Jest absolwentem Politechniki Opolskiej.

michal-krzempek

MICHAŁ KRZEMPEK

Członek Zarządu

Specjalizuje się w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw. Posiada doświadczenie w wycenie przedsiębiorstw, aktywów niematerialnych i środków technicznych. Jest Rzeczoznawcą Majątkowym. Jest biegłym sądowym w zakresie wyceny przedsiębiorstw w kilku okręgach. Doświadczenie zdobywał w Raiffeisen Bank Polska S.A., gdzie jako specjalista w zarządzaniu środkami finansowymi pracował dla największych firm województwa małopolskiego w zakresie zabezpieczania ryzyka walutowego, stopy procentowej oraz cash managementu. Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

JANINA KRZEMPEK

Organizator Pracy Zespołu

Posiada wieloletnią praktykę w wycenie szkód i składnika roślinnego. Doświadczenie zdobywała w wydziale geodezji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Organizuje prace zespołu od początku istnienia firmy. Zajmuje się również sprawami księgowymi firmy. Jest absolwentką Politechniki Opolskiej.

ALICJA SKRZYPEK

Analityk Rynku Nieruchomości

Zajmuje się sporządzaniem analiz rynkowych oraz materiałów niezbędnych w procesie wyceny nieruchomości. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości. Posiada licencję Pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 18668.

WOJCIECH BARCIK

Rzeczoznawca Majątkowy upr. nr 2535

Współpracuje z Kancelarią Rzeczoznawców Majątkowych w zakresie wycen masowych. Specjalizuje się w wycenie służebności przesyłu i wycenie odszkodowań i wynagrodzeń w inwestycjach liniowych.

ANETA ZIOŁO

Analityk Rynku Nieruchomości

Związana z Kancelarią od 2004 roku. Posiada spore doświadczenie zawodowe, które zdobywała pracując u boku rzeczoznawcy majątkowego Jerzego Krzempka oraz innych rzeczoznawców majątkowych. Uczestniczy w pełnym procesie wyceny. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej na kierunku Bankowość i Finanse o specjalności Gospodarka Nieruchomościami.

TOMASZ MACIEJAK

Rzeczoznawca Majątkowy upr. nr 8181

Wycenia nieruchomości i sporządza analizy rynkowe. Posiada 15-letnie doświadczenie w bankowości. Współpracował z klientami sektora MŚP oraz Korporacyjnego z województwa małopolskiego. Doświadczenie zdobywał w Raiffeisen Bank Polska S.A. a następnie w BNP Paribas Bank Polska S.A. i BNP Paribas Faktoring sp. z o.o. Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ukończona specjalność Gospodarowanie Nieruchomościami na wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych. Posiada licencję zawodową w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami nr 18424.

MAGDALENA DZIEDZIAK

Rzeczoznawca Majątkowy upr. nr 8019

Wycenia nieruchomości i sporządza analizy rynkowe.  Posiada 10-letnie doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi oraz w sektorze najmu prywatnego. Jest absolwentką Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. 

KAMIL JURCZYK

Analityk przedsiębiorstw

Zajmuje się sporządzaniem analiz rynkowych, wyceną przedsiębiorstw oraz znaków towarowych. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, obecnie kontynuuje swoją ścieżkę akademicką na studiach doktoranckich w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jego zainteresowania naukowe i profesjonalne koncentrują się wokół finansów korporacyjnych, wyceny przedsiębiorstw oraz analizy ekonomicznej. Doświadczenie zawodowe zdobywał, pracując na Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu (obecnie Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu) jako członek zespołu dydaktyczno-badawczego.

WOJCIECH DANIELOWICZ

Analityk przedsiębiorstw

Specjalizuję się w opracowywaniu analiz rynkowych, sporządzaniu wycen przedsiębiorstw oraz znaków towarowych. Absolwent kierunku Doradztwo inwestycyjno-gospodarcze na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Zainteresowania zawodowe koncentrują się na rynkach finansowych oraz wycenie przedsiębiorstw. Doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi w Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. sporządzając analizy fundamentalne oraz analizy konkurencji.

ANTONI KWOCZYŃSKI

Analityk przedsiębiorstw

Posiada zaawansowane umiejętności w aspektach analizy rynkowej, wycenie przedsiębiorstw oraz znaków towarowych. Kształcił się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Zainteresowania skupiają się na rynkach finansowych i metodach oceny wartości firmy. Specjalizuje się w przeprowadzaniu szczegółowych analiz fundamentalnych i konkurencyjnych.