Wycena przedsiębiorstwa

Strona główna » Usługi podstawowe » Wycena przedsiębiorstwa

Praktycznym celem wyceny spółki jest dostarczenie profesjonalnej wiedzy, potrzebnej w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W procesie wyceny firmy wykorzystujemy doświadczenie gromadzone od 1996 r. Dzięki niemu potrafimy lepiej zidentyfikować kluczowe czynniki wpływające na wartość rynkową wycenianego podmiotu.

Z naszej praktyki wynika, że wycena przedsiębiorstwa i znaku towarowego znajduje najczęstsze zastosowanie w procesach sprzedaży, przekształceń i optymalizacji podatkowych.

v-card

Od ponad 20 lat z sukcesem
pomagamy naszym klientom.
Skontaktuj się z nami, aby stać
się jednym z nich.
Michał Krzempek partner
+48 602 Wyświetl

logo

Jakie są mocne strony SIPEX w wycenie przedsiębiorstwa?

Kancelaria SIPEX, korzystając z doświadczenia swojego zespołu, realizuje wyceny na każdym etapie życia spółki. Realizujemy wyceny rozwiniętych przedsiębiorstw, start up’ów oraz likwidowanych podmiotów. Mamy doświadczenie zarówno w podejściach dochodowych, gdzie o wartości firmy decyduje jej zdolność do generowania przyszłych dochodów, jak i w podejściach majątkowych (wycena aktywów i pasywów) oraz porównawczych.

Nasz zespół składa się ze specjalistów z różnych dziedzin. Jesteśmy ekonomistami z doświadczeniem w sporządzaniu analiz dotyczących ryzyka w obrocie gospodarczym (w tym ryzyka kredytowego). W naszym zespole pracują również specjaliści z zakresu budownictwa i urządzeń technicznych, mający doświadczenie w wycenach metodami majątkowymi. Jesteśmy również biegłymi sądowymi.

Nasze realizacje w zakresie określania wartości podmiotów gospodarczych sięgają od małych działalności gospodarczych, lokalnych firm, po duże spółki zarówno państwowe, jak i prywatne (szpital specjalistyczny w Katowicach czy fabryka sprzętu medycznego w Żywcu).

Jak wygląda proces wyceny spółki?

Określenie celu wyceny

Przygotowanie zapotrzebowania informacyjnego

Analiza danych i przygotowanie wyceny

Przekazanie raportu z wyceny i wsparcie klienta

Co otrzymuję w ramach usługi wyceny przedsiębiorstwa?

Wyniki prac nad wyceną przedsiębiorstwa przedstawiamy w formie raportu z wyceny. Zawiera on część formalno-prawną, analizy branżowe, analizę spółki oraz wynik wyceny. Informacje zawarte w raporcie są podane w sposób przystępny i łatwy do zanalizowania. Zawsze wskazujemy też źródła użytych danych.

Ostatecznie oprócz samej wartości przedmiotu wyceny klient otrzymuje usystematyzowaną informację na temat swojego biznesu. Informacja ta może pomóc w podjęciu nowych decyzji zarządczych.

Usługa wyceny to również wsparcie klienta. Każdy raport z wyceny spółki jest przygotowywany zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz międzynarodowymi standardami wyceny (IVSC).  Praca według uznanych standardów daje klientom komfort w przypadku prezentacji wyceny przed sądem lub organami skarbowymi.

Jednak nasze wsparcie zaczyna się już na etapie przygotowywania informacji do wyceny. Wspieramy zarówno gromadzenie danych historycznych, jak i przygotowanie budżetów i projekcji. Wszytko po to, aby raport końcowy był rzetelny i przekonywujący.

Jak wyceniamy wartość firmy?

Na podstawie określonego celu wyceny i zebranych informacji specjaliści z Kancelarii SIPEX wybierają odpowiednią metodę wyceny. Najczęściej stosowane są metody dochodowe, majątkowe i porównawcze.

Metody dochodowe

Metody majątkowe

Metody porównawcze

W jakich sytuacjach przydatna jest wycena przedsiębiorstwa?

Z naszej praktyki wynika, że potrzeba wyceny firmy zachodzi najczęściej podczas:

 • transakcji kupna/sprzedaży (fuzje, przejęcia, wyjście/wstąpienie wspólnika)
 • restrukturyzacji i przekształcenia formy prowadzonej działalności
  wydzielania Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa
 • likwidacji
 • procesów sprawozdawczości finansowej (np. testy na utratę wartości, ustalanie  wartości środków trwałych)
 • optymalizacji podatkowej (m.in. wycena znaków towarowych i innych składników niematerialnych)
 • przygotowanej likwidacji tzw. pre-pack
 • badania opłacalności inwestycji
 • spraw sądowych

Jakie dokładnie usługi świadczy Kancelaria SIPEX?

Poniżej przedstawiamy listę usług:

 • wycena wartości przedsiębiorstwa, aportu, zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 • wycena akcji spółki, wycena wartości spółki, wycena udziałów w spółce z o.o.
 • wycena znaku towarowego, marki, aktywów niematerialnych (w tym know-how, kontraktów handlowych, patentów i innych)
 • wycena instrumentów finansowych, kontraktów terminowych i opcji
 • wycena bilansowa aktywów i pasywów

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

 1. Ile trwa proces wyceny przedsiębiorstwa?

  To jak długo będzie trwał proces wyceny zależy od skomplikowania wyceny i może trwać od dwóch do kilku tygodni. W tym aspekcie staramy się zawsze uzgodnić dogodny termin oddania raportu, dlatego kolejne etapy pracy planujemy już na samym początku.

 2. Ile kosztuje wycena firmy?

  Cena wyceny zależy od kilku czynników tj. wielkości przedsiębiorstwa i zastosowanej metodologii.
  Większe przedsiębiorstwo to zazwyczaj więcej zależności, uwarunkowań branżowych i porostu więcej informacji do przeanalizowania, a co za tym idzie wyższy koszt wyceny.
  Również wybór jednej z opisanych wcześniej metod skutkuje innym nakładem prac potrzebnych do oszacowania wartości spółki. W przypadku metod majątkowych duże znaczenie ma ilość i poziom technologiczny aktywów trwałych. Wycena mniejszej ilości prostych środków trwałych będzie mniej czasochłonna, niż wycena wielkiego zakładu produkcyjnego wykorzystującego nowoczesne technologie.

 3. Gdzie znajdę dodatkowe informacje o wycenie przedsiębiorstw?

  Więcej informacji można znaleźć w naszym poradniku.
  Jeżeli potrzebujesz informacji ogólnej możesz skorzystać ze strony wikipedii

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na stosowanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close