Artykuły

Wycena spółki cywilnej

Wycena spółki cywilnej

Wycena spółki cywilnej to temat, który musimy przeanalizować podczas wystąpienia ze spółki, sprzedaży jej przedsiębiorstwa lub aportu do innej spółki. Dowiedz się od czego zacząć.


Zobacz więcej
Wycena-pod-kredyt

Jak wycenić nieruchomość pod kredyt?

Celem standardu jest ujednolicenie praktyki i wyeliminowanie błędów przy wycenie nieruchomości stanowiących zabezpieczenie np. kredytu hipotecznego. Są one uzupełnieniem pozostałych zasad i sposobów wyceny, określonych w przepisach prawa.


Zobacz więcej
Wycena spółki z o.o.

Wycena udziałów w spółce z o.o.

Udziały w spółce z o.o. są udziałami w kapitale zakładowym tej spółki. Określają one prawa majątkowe i korporacyjne oraz obowiązki ich właściciela. Zdarza się jednak, że wspólnik chce wycofać się ze spółki tj. pozbyć się swoich udziałów.


Zobacz więcej
Rynkowa-wycena-aportu

Wycena aportu według wartości rynkowej

Początek 2017 roku przyniósł zmiany w przepisach obu ustaw podatkowych, zarówno tej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych( art. 17 ust. 1 pkt 9), jak i od osób prawnych( art. 12 ust. 1 pkt 7). Poprawki te zlikwidowały dotychczasową możliwość dość swobodnego określania wartości aportu.


Zobacz więcej
wycena-pre-pack

Wycena przedsiębiorstwa w przygotowanej likwidacji (z ang. pre pack)

Instytucja przygotowanej likwidacji (z ang. pre pack) umożliwia sprzedaż upadłego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, czy też znacznej części jego składników majątkowych – z wyłączeniem...


Zobacz więcej
Wycena-firmy-w-praktyce

Na czym polega wycena firmy?

Artykuł prezentuje podstawowe zagadnienia związane z wyceną firmy. Dowiesz się jakie są metody wyceny oraz jakie można przyjąć założenia podstawowe. Zapoznasz się również ze standardami wartości, które stosujemy w konkretnych przypadkach wyceny firmy.


Zobacz więcej
Wartosc-firmy-amortyzacja

Wartość firmy można amortyzować

W przypadku zaistnienia wartości firmy, może podlegać ona amortyzacji. Trzeba jednak pamiętać, że dokonuje się jej metodą liniową, a odpisy amortyzacyjne odnosi w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.


Zobacz więcej
Wycena-przedsiębiorstwa-do-sprzedaży

Jak wycenić przedsiębiorstwo do sprzedaży?

Profesjonalnie wykonana wycena przyda się każdemu przedsiębiorstwu, które chce adekwatnie reagować na zmieniające się uwarunkowania rynkowe. W przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa, dostarczy niezbędnych informacji o wartości i da podstawę do dalszych negocjacji.


Zobacz więcej
Leasing-znaku-towarowego

Leasing znaku towarowego

Zgodnie z ustawą, przedmiot umowy leasingowej mogą stanowić tylko rzeczy, zarówno ruchome jak i nieruchomości. Natomiast ustawa podatkowa, rozszerza ten katalog o prawa ochronne do znaku towarowego.


Zobacz więcej
Wycena-spółki-jawnej

Jak wycenić spółkę jawną?

Art. 65 ust. 1 ksh stanowi, że w przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki wartość jego udziału kapitałowego oznacza się na podstawie osobnego bilansu. Aktywa i zobowiązania powinny być w nim oznaczane według wartości zbywczej, a nie zgodnie z przyjętą przez spółkę praktyką rachunkową.


Zobacz więcej
Amortyzacja-znak-towarowy

Znak towarowy – optymalizacja podatkowa

O amortyzacji środków trwałych doskonale wie praktycznie każdy przedsiębiorca. Nie każdy jednak wie, że przedmiotem amortyzacji może być wyceniony znak towarowy (ZT).


Zobacz więcej
Metody-wyceny-spółek

Metody wyceny spółek

Wybór odpowiedniej metody wyceny przedsiębiorstwa zależy od kilku przesłanek. Do najistotniejszych należy cel wyceny oraz dostępność danych rynkowych. Wyróżniamy metody dochodowe, majątkowe i porównawcze.


Zobacz więcej
Darowizna-znaku-towarowego

Amortyzacja znaku towarowego otrzymanego w formie darowizny

Izba Skarbowa w Katowicach stwierdziła, że znak towarowy podlega analogicznej ochronie do tej, którą zapewniają krajowe unormowania zawarte w ustawie Prawo własności przemysłowej.


Zobacz więcej
Podział-spółki-przez-wydzielenie

Podział spółki przez wydzielenie, a podatek dochodowy

Spółka postanowiła przeorganizować się i wyodrębnić swoje poszczególne aktywa. W tym celu zwróciła się do Dyrektora Izby Skarbowej z pytaniem, czy taka wyodrębniona spółka stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa (ZCP).


Zobacz więcej
Wycena-znaku-towarowego-amortyzacja

Amortyzacja wycenionego znaku towarowego

Znak towarowy może być nabyty lub wytworzony przez przedsiębiorstwo. Odpowiednio przygotowana wycena znaku towarowego, który został nabyty, daje możliwość jego wprowadzenia do bilansu.


Zobacz więcej
Wycena-marki-corporate-governance

Dlaczego wycena marki stanowi element prawidłowego zarządzania przedsiębiorstwem?

Coraz częściej dochodzi do transakcji, których przedmiotem, w gruncie rzeczy, są informacje, idee, doświadczenia czy usługi i to ich jakość świadczy o rentowności biznesu, a nie aktywa materialne przedsiębiorstwa.


Zobacz więcej
Wycena-spółki-ma

Wycena spółki na potrzeby transakcji fuzji i przejęć (M&A)

Udana transakcja M&A zależy od właściwego przewidzenia jej efektów już na etapie negocjacji. Zatem niezbędna jest wiedza dotycząca wartości przedmiotu transakcji, określana w raporcie z wyceny spółki.


Zobacz więcej
Zastosowanie-metody-majątkowej

Wycena przedsiębiorstwa metodą majątkową

Obok metod porównawczych i dochodowych, najczęściej stosowaną jest wycena przedsiębiorstwa metodą majątkową. Należy do tradycyjnych metod wyceny, gdzie wartość określana jest na podstawie indywidualnych wartości aktywów.


Zobacz więcej
Rynkowa-wycena-aportu

Rynkowa wycena aportu, a wartość obejmowanych udziałów w spółce kapitałowej

Udziały w spółkach kapitałowych mogą być pokryte wkładem niepieniężnym zwanym aportem. Nie istnieje jednak pozytywna definicja zdolności aportowej, a jedynie jej negatywna wersja.


Zobacz więcej
Rynkowa-wycena-ZCP

Rynkowa wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) jest korzystna podatkowo.

Jednym ze sposobów wydzielenia lub przeniesienia części biznesu jest wniesienie go w formie aportu do spółki z o.o. jako zorganizowana część przedsiębiorstwa (ZCP). Podstawą ekonomiczną przeniesienia jest wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa.


Zobacz więcej
Wycena-przedsiębiorstwa-podczas-restrukturyzacji

Restrukturyzację zacznij od wyceny

1 stycznia 2016 weszła w życie ustawa Prawo Restrukturyzacyjne, która stanowi praktyczną implementację propagowanej w Unii Europejskiej „polityki drugiej szansy”.


Zobacz więcej
Wycena-spółki-na-własną-rękę

Wycena przedsiębiorstwa – na własną rękę czy przez specjalistów?

Aby sprzedać przedsiębiorstwo lub zabezpieczyć nim kredyt, konieczna jest wycena jego kapitału. Można to zrobić samodzielnie lub zdać się na specjalistów. Czy przygotowanie profesjonalnej wyceny przedsiębiorstwa przez jego właścicieli jest możliwe?


Zobacz więcej

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na stosowanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close