Rzeczoznawca majątkowy w Chrzanowie

rzeczoznawca majątkowy chrzanów

Kancelaria Rzeczoznawców Majątkowych SIPEX świadczy usługi w zakresie wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw nieprzerwanie od 1996 r. Początkowo działalność prowadzona była na terenie województwa śląskiego. W miarę zadowolenia klientów ze świadczonych przez nas usług zakres terytorialny prowadzonej przez nas działalności rozszerzaliśmy o kolejne regiony w Polsce. Aktualnie wyceniamy nieruchomości i świadczymy usługi w zakresie wyceny przedsiębiorstw w całej Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Chrzanowa oraz miast Alwernia, Libiąż, Trzebinia a także okolicznych miejscowości.

Rzeczoznawca majątkowy Chrzanów

Świadczone przez nas usługi wyceny dotyczą różnego rodzaju nieruchomości zarówno mieszkalnych, jak i niemieszkalnych. Na terenie Chrzanowa wyceniamy m. in.: mieszkania, domy, hale produkcyjne, hale magazynowe, lokale użytkowe, działki budowlane, działki rolne, działki inwestycyjne. Sporządzamy wyceny dla potrzeb m. in.: negocjacji i ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości, zabezpieczenia wierzytelności, podziału majątku, darowizny, licytacji nieruchomości, aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, naliczenia opłaty w związku z wprowadzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Świadczymy usługi na rzecz klientów indywidualnych (osób prywatnych) oraz podmiotów gospodarczych w tym sądów i innych instytucji. Wycenę nieruchomości sporządzamy w formie dokumentu jakim jest operat szacunkowy. Na życzenie klienta dokonujemy również analiz rynku nieruchomości np. lokali usługowych lub mieszkalnych.

Tomasz Maciejak Rzeczoznawca Majątkowy w Krakowie

Porozmawiaj o wycenie z doświadczonym ekspertem.

Tomasz Maciejak

ekspert rzeczoznawca majątkowy

Skorzystaj z naszej wiedzy i porozmawiaj z doświadczonym specjalistą.

Zapytaj o wycenę nieruchomości

Rzeczoznawcy majątkowi wchodzący w skład naszego zespołu są członkami Małopolskiego lub Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, posiadają niezbędne kwalifikacje i doświadczenie, odgrywające kluczową rolę w wycenie nieruchomości. Dzięki doświadczeniu i przeszło 20-letniej obecności na rynku nieruchomości oferujemy naszym klientom wyceny na najwyższym poziomie. Nasze motto: “Działamy otwarcie i przejrzyście dla potwierdzania realnej wartości”.

Działamy w oparciu o uznane standardy zawodowe, krajowe i europejskie. Potrzeby naszych klientów realizujemy dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu popartym własnymi analizami monitorowanego rynku. Stała współpraca z ekspertami z innych dziedzin przybliża możliwość rozwiązania problemów wymagających wiedzy interdyscyplinarnej i podejmowania trafnych decyzji inwestycyjnych. Wycenę nieruchomości sporządzamy terminowo na podstawie rzetelnych danych i niezbędnych dokumentów będących podstawą sporządzenia wyceny nieruchomości.

Czym jest wycena nieruchomości?

Wycena nieruchomości to postępowanie, w wyniku którego określa się wartość nieruchomości. Sporządzane przez nas operaty szacunkowe spełniają wszelkie prawne wymogi nakładane przez ustawodawcę. Rzeczoznawca majątkowy jest osobą fizyczną posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nadane przez Ministra Rozwoju lub jego poprzedników prawnych w trybie ustawy: z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne, z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Jak wygląda proces wyceny nieruchomości?

Proces wyceny nieruchomości poprzedza rozmowa z klientem (naszymi zleceniodawcami są zarówno osoby prywatne jak i klienci instytucjonalni) w oparciu o którą rzeczoznawca majątkowy na podstawie uzyskanych informacji na temat nieruchomości przygotowuje ofertę dotyczącą sporządzenia operatu szacunkowego i określenia wartości nieruchomości. Podstawową rzeczą jest określenie przedmiotu, celu (np. dla potrzeb sprzedaży) i zakresu wyceny. To te trzy czynniki w głównej mierze wpływają na sposób wyceny nieruchomości i rodzaj szacowanej wartości. Po akceptacji przez klienta oferty wyceny nieruchomości rzeczoznawca majątkowy przystępuje do pracy i kompletuje niezbędne dokumenty potrzebne do oszacowania wartości nieruchomości. Efektem powyższych działań jest sporządzony operat szacunkowy określający wartość nieruchomości.

Czym jest wartość rynkowa nieruchomości?

Wartość nieruchomości definiuje Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, z godnie z którą wartość rynkowa nieruchomości to szacunkowa kwota jaką w dniu wyceny nieruchomości można uzyskać za nieruchomość w transakcji sprzedaży zawieranej na warunkach rynkowych pomiędzy kupującym a sprzedającym, którzy mają stanowczy zamiar zawarcia umowy, działają z rozeznaniem i postępują rozważnie oraz nie znajdują się w sytuacji przymusowej.

Wycena nieruchomości Chrzanów

Chcesz poznać wartość nieruchomości? Interesuje Cię wycena nieruchomości? Skorzystaj z naszego doświadczenia w wycenie nieruchomości. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

    Zapytaj o wycenę


    Tagi: