Wycena aktywów niematerialnych

W procesach przekształceniowych i optymalizacyjnych lub po prostu przed transakcją kupna/sprzedaży często zachodzi potrzeba określenia wartości aktywów niematerialnych (aportu) lub kapitału intelektualnego.

Coraz częściej jesteśmy świadkami przykładów rynkowych, gdzie o przewadze konkurencyjnej danego podmiotu decyduje nadwyżka wartości wynikająca z różnicy pomiędzy wartością rynkową, a wartością majątkową – tę różnicę nazywamy goodwill’em.

Kancelaria 2 SIPEX specjalizuje się w wycenie marki, znaków towarowych, know-how, patentów, praw autorskich, innowacyjnych projektów, kapitału ludzkiego, klientów i innych czynników mających wpływ na wartość przedsiębiorstwa.

Wycenialiśmy już znaki towarowe deweloperów, producenta części samochodowych czy producenta sprzętu medycznego. Określaliśmy również wynagrodzenie za rezygnację z prowadzenia działalności konkurencyjnej dla jednego z czołowych producentów oświetlenia.

wycena_znaku_towarowego

Artykuły:

Strona główna » Usługi podstawowe » Wycena aktywów niematerialnych