Wycena wartości marki

Na wartość całego przedsiębiorstwa ma wpływ wiele różnych czynników, w tym między innymi wartości niematerialne takie jak choćby wycena marki. Jak się okazuje, chcąc oszacować wartość marki, do każdego przypadku trzeba podejść indywidualnie. Wyróżniamy bowiem różne metody wyceny marki, dlatego zadanie to warto zlecić profesjonalistom, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie w tym zakresie. Spójrzmy na 3 podstawowe grupy metod wyceny marki.

Oszacowanie wartości marki, jako składnika aktywów

Wartość marki, podobnie jak znak firmowy, stanowi ważny składnik przypisywany do wartości niematerialnych w majątku danego przedsiębiorstwa. Z tego powodu należy odpowiednio podejść do tematu i wykorzystać metody dopasowane do specyfiki branży, aby uzyskać jak najdokładniejszy rezultat.

Marka – co to takiego i jakie ma znaczenie?

Wycena marki, podobnie jak znaku towarowego, stanowi jeden z elementów procesu wyceny aktywów niematerialnych. W tym miejscu warto dokładnie zapoznać się z przyjętą w międzynarodowym standardzie ISO (100668:2010) definicją marki. Pozwoli to rozwiać wątpliwości dotyczące tego, co można nazywać marką przedsiębiorstwa i jakie elementy powinna obejmować wycena marki.

Zanim przejdziemy do omówienia kwestii wyceny marki, sprawdźmy, czym jest owa “marka”? Pod pojęciem tym należy rozumieć wszelkie odnoszące się, związane z funkcją marketingową aktywa niematerialne obejmujące (lecz nie ograniczające się wyłącznie do nich) nazwy, znaki, określenia, symbole, logo, a także projekty graficzne oraz ich kombinacje, które mają na celu zidentyfikowanie towarów, usług lub jednostek bądź stworzenie charakterystycznych obrazów i skojarzeń u interesariuszy, generujących w ten sposób korzyści ekonomiczne.

Skorzystaj z naszej wiedzy i porozmawiaj z doświadczonym specjalistą.

Zapytaj o wycenę swojej marki
v-card

Porozmawiaj o wycenie swojej marki.

Michał Krzempek

ekspert rzeczoznawca majątkowy

Czym jest wartość marki w biznesie i kiedy przeprowadzić wycenę marki?

Najprościej rzecz ujmując, wartość rynkowa marki z jednej strony wpływa na wartość przedsiębiorstwa, z drugiej jednak stanowi odrębny element, który można spieniężyć.

Wycena znaku towarowego jest sporym wyzwaniem, szczególnie dla osób, które nigdy wcześniej nie miały styczności z tym tematem. Właściciel marki może zlecić oszacowanie jej wartości w wielu przypadkach, dlatego najlepiej spojrzeć na tę kwestię bardziej szczegółowo.

Wycenę spółki czy właśnie wycenę marki wykonuje się także, aby poznać wartość rynkową, jaką można uzyskać w ramach działalności gospodarczej z tytułu sprzedaży samej marki lub wykorzystania jej na innym polu. Wycenę wartości niematerialnych zleca się ponadto wówczas, gdy konieczne jest określenie wysokości opłat licencyjnych, w celu optymalizacji podatkowej czy przy sprawozdaniu finansowym.

Określenie wartości marki

Określenie wartości marki jest też kluczowe jeśli dana firma chce wejść na nowy rynek, wypuścić kolejne produkty, a nawet spróbować swoich sił w innej branży. Marka może wówczas być bardzo silnym wskaźnikiem jeśli chodzi o ocenę szans na sukces w tym zakresie. Wyceny marki warto podjąć się również po to, aby sprawdzić konkurencyjność w konkretnym segmencie rynku, bardzo często wartość marki jest istotna dla potencjalnych kontrahentów, którzy uzależniają od niej to, czy zdecydują się na współpracę.

Nie bez znaczenia pozostają też sprawy spadkowe i nie tylko, głównie jeśli mówimy o firmach rodzinnych, gdzie wartość marki ma znaczenie dla potrzeb sukcesji. Niezależnie jednak od obranego celu, oszacowanie wartości marki odbywa się zawsze na określonych zasadach i z użyciem sprawdzonych metod wyceny.

Wycena wartości marki – 3 podstawowe grupy metod

Przy wycenie marki trzeba wziąć pod uwagę wszelkie aspekty, które mogą mieć wpływ na finalny rezultat. Wyceny marki przedsiębiorstwa dokonuje się w oparciu o specjalne metody, które można sklasyfikować w trzech grupach. Na uwagę zasługują tutaj metody kosztowe, metody dochodowe czy metody rynkowe (inaczej: porównawcze). Przyjrzyjmy się bliżej każdej z nich!

Metody dochodowe 

Wycena marki na podstawie jednej z metod dochodowych opiera się przede wszystkim na istocie przepływów pieniężnych zdyskontowanych odpowiednim ryzykiem (tzw. metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych). W wielu przypadkach prostą procedurę dyskontowania należy dostosować do specyfiki branży, czyli np. metody wyceny marki, przy których bierze się pod uwagę wysokość opłat licencyjnych. Metoda oparta jest wówczas na tym, jakim zainteresowaniem ze strony podmiotów trzecich cieszy się marka, w tym jakie zyski generuje.

Metody kosztowe

Jeśli chodzi o metody wyceny oparte na aspektach kosztowych, pod uwagę bierze się ogólne koszty związane ze stworzeniem oraz promocją całej marki. Podejście kosztowe opiera się więc na kalkulacjach dotyczących tego, jakie wydatki trzeba byłoby ponieść, aby zbudować markę, która byłaby taka sama, jak ta istniejąca. Wartość marki według podejścia kosztowego sprowadza się do metody wyceny marki na podstawie m.in. kosztu zastąpienia lub reprodukcji.

Metody rynkowe 

W przypadku wyceny marki metodą rynkową, mamy tutaj do czynienia głównie z porównaniem do innych marek, zarówno z różnych branż, ale najczęściej z tej samej branży, których parametry rynkowe są dobrze znane. To dlatego jeśli chodzi o wartość marki szacowaną z wykorzystaniem metod rynkowych (inaczej porównawczych) na uwagę zasługuje wycena na podstawie ekonomicznej wartości produktu, czyli tego za co i ile są skłonni płacić klienci.

Jak przebiega proces wyceny marki?

Wiele osób zadaje sobie pytanie, na czym polega wycena marki i czy można zrobić to samodzielnie? Jak się okazuje, w tego typu przypadkach najlepszym rozwiązaniem jest powierzenie wycen podmiotom specjalizującym się w tym obszarze.

Do każdej sytuacji należy podejść bowiem indywidualnie, biorąc pod uwagę wszystkie obiektywne przesłanki. Niezależnie od tego, czy mówimy o podejściu kosztowym czy też marka jest analizowana przy pomocy innych metod, proces wyceny rozpoczyna się najczęściej od ustalenia warunków współpracy, poznania potrzeb klienta oraz jego preferencji, zebrania danych o marce, analizy marki, z nastawieniem na jej wartość, a następnie przygotowania wyceny. Na końcu eksperci przekazują raport klientowi.

Przygotowanie wyceny – na co jeszcze zwrócić uwagę?

Podejście dochodowe, porównawcze czy metoda kosztowa stanowią bardzo ważne narzędzie, które pozwala na przygotowanie wyceny marki. Nic nie zastąpi jednak twardych danych, tym bardziej, że marka i wszelkie wyceny marki metodą, która jest odpowiednia w danym przypadku, znacząco wpływają na postrzeganie potencjału przedsiębiorstwa, które jest jej właścicielem. Chodzi więc przede wszystkim o to, że marka posiada wartość sama w sobie, ale ponadto oddziaływuje na wiele innych aspektów związanych z prowadzeniem konkretnego biznesu. Dokonanie wyceny takich wartości niematerialnych jak właśnie marka, może skutkować wzrostem notowań podmiotu gospodarczego i wpływać na inne obszary jego działalności.

Wycena marki – komu powierzyć to zadanie?

Jak więc widzimy, marka stanowi niezwykle istotny element w działalności gospodarczej, a konkretnie w wycenie całego przedsiębiorstwa i nie tylko. Z tego powodu analizę wartości marki warto zlecić profesjonalistom, którzy zajmują się tymi kwestiami na co dzień, a więc posiadają odpowiednią wiedzę, narzędzia oraz doświadczenie. Dzięki temu mamy gwarancję, że wycena marki będzie oparta o rzetelne metody wyceny, a analizie zostaną poddane wszelkie aspekty, które mogą mieć wpływ na końcowy rezultat.

Wycena wartości marki z Kancelarią Sipex – dlaczego warto?

Kancelaria Sipex zajmuje się tym tematem kompleksowo, a jej pracownicy są w stanie poradzić sobie z nawet najtrudniejszym wyzwaniem. Czas trwania całego procesu wyceny marki jest uzależniony od stopnia skomplikowania sprawy, ale zazwyczaj wynik jest dostępny w ciągu 14 dni.

Warto skontaktować się z kancelarią Sipex i dowiedzieć się więcej na temat oferowanych usług: czyli dokonanie wyceny marki, w tym oszacowania opłat licencyjnych, co jest wartością marki i wiele innych zagadnień. Pracownicy Sipex biorą udział w wydarzeniach branżowych, dzięki czemu na bieżąco podnoszą poziom aktualnej wiedzy.

Pamiętajmy, że marka to jeden z najważniejszych elementów niematerialnych wpływających nie tylko na renomę przedsiębiorstwa, ale przede wszystkim na jego wartość. Dlatego najlepiej skontaktować się z przedstawicielem kancelarii Sipex i ustalić indywidualne warunki współpracy.

    Zapytaj o wycenę


    Tagi: wycena marki,