Znak towarowy – optymalizacja podatkowa

Amortyzacja znaku towarowego

O amortyzacji środków trwałych doskonale wie praktycznie każdy przedsiębiorca. Nie każdy jednak wie, że przedmiotem amortyzacji może być wyceniony znak towarowy (ZT). Prawo dopuszcza amortyzację znaku towarowego pod warunkiem, że zostało udzielone prawo ochronne, a więc znak został zarejestrowany w Urzędzie Patentowym.

Podatkowo ZT może być amortyzowany, jeżeli spełnione są łącznie poniższe przesłanki:

  • został nabyty,
  • nadaje się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia go do używania,
  • będzie używany dłużej niż przez rok,
  • jest wykorzystywany na potrzeby podatnika związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddany przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub leasingu.

Podatnik może samodzielnie określić okres amortyzowania ZT, który nie może być jednak krótszy niż 60 miesięcy (5 lat).

Amortyzacja ZT bez prawa ochronnego

Niezarejestrowany znak towarowy może być również przedmiotem amortyzacji. Do wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji zalicza się prawa autorskie lub pokrewne prawa majątkowe. Jeżeli dysponujemy utworem w rozumieniu prawa autorskiego, to może podlegać on amortyzacji, niemniej występują kłopoty z jego kwalifikacją przez organy podatkowe. Stąd w celu amortyzacji najbezpieczniej dysponować ZT zarejestrowanym w Urzędzie Patentowym.

ZT wytworzony w ramach przedsiębiorstwa

Ustawodawca zdecydował, że amortyzacji podlega ZT, który został nabyty. W księgach rachunkowych wartość takiego, samodzielnie wytworzonego, ZT będzie równa zeru, a załóżmy, że wycena znaku towarowego wskazuje, że jego wartość wynosi 10 mln zł.

Rozwiązanie optymalizacyjne o nazwie step-up wiąże się z konstrukcją operacji w oparciu o 3 spółki. Spółka pierwotnie posiadająca ZT (spółka-babka) zakłada kolejną spółkę kapitałową (spółka-córka), do której wnosi aportem ZT. Spółka-córka ma minimalny wymagany kapitał zakładowy w wysokości 5 tys. zł.

Następnie dochodzi do migracji biznesu spółki-matki do spółki-córki, gdyż uprawnioną do znaku towarowego, a więc de facto do sprzedaży będzie spółka-córka. W spółce-matce dochodzi do wygaszenia działalności i jedynym jej aktywem ostatecznie będą udziały w spółce-córce.

Ostatnim etapem optymalizacji jest utworzenie spółki-wnuczki, do której spółka-córka wnosi prowadzone przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część prowadzonego przedsiębiorstwa (koniecznie wraz z ZT). Podobnie jak wcześniej spółka-córka otrzymuje udziały w zamian za aport, lecz tym razem nie dojdzie do zapłaty podatku, gdyż taka operacja jest z niego zwolniona.

Spółka-wnuczka rozpoznaje wartość początkową ZT w wysokości 10 mln zł i od tej wielkości dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Przy minimalnym 5-letnim okresie amortyzacji liniowo można rokrocznie dokonywać odpisów w wysokości 20% wartości początkowej. Oznacza to, że każdego roku podstawa opodatkowania przedsiębiorstwa byłaby obniżana o 2 mln zł.

Sprawdź też nasz artykuł o wycenie marki.

    Zapytaj o wycenę


    Tagi: amortyzacja znaku towarowego,