Podział spółki przez wydzielenie, a podatek dochodowy

Spis treści

Podział spółki przez wydzielenie

Na przykładzie interpretacji indywidualnej Poznańskiej spółki opisano w jaki sposób podział spółki przez wydzielenie wpływa na podatek dochodowy. Spółka zajmująca się oprogramowaniem IT postanowiła przeorganizować się i wyodrębnić swoje poszczególne Aktywa. W tym celu dokonała wyceny zorganizowanej części przedsiębiorstwa  oraz zwróciła się do Dyrektora Izby Skarbowej z pytaniem, czy taka wyodrębniona spółka stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa (ZCP). Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu udzielił odpowiedzi twierdzącej.

Utworzenie ZCP nie powoduje powstania przychodu podlegającego obowiązkowemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. By do niego doszło muszą zostać spełnione określone warunki.

ZCP jako zespół składników materialnych i niematerialnych

ZCP jest organizacyjnie i finansowo wyodrębnionym, w danym przedsiębiorstwie, zespołem składników materialnych i niematerialnych. Wśród nich muszą znaleźć się zobowiązania.

Składniki materialne i niematerialne muszą być przeznaczone do realizacji określonych zadań gospodarczych. ZCP przedsiębiorstwa musi mieć potencjał do bycia niezależnym przedsiębiorstwem mającym możliwość samodzielnej realizacji swoich zadań.

Elementami zespołu składników materialnych i niematerialnych, stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa, powinny być w szczególności aktywa trwałe, obrotowe, a także czynnik ludzki, czyli kadra pracownicza.

Odrębność organizacyjna i finansowa

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej spółki jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze. Wyodrębnienie to nie może jednak być jedynie aktem formalnym, potwierdzonym na piśmie. Odrębna działalność wydzielonej spółki musi być widoczna na „zewnątrz” w strukturze administracyjnej głównego podmiotu.

Przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych

Spółka musi również zostać wyodrębniona organizacyjne i finansowo tak by mogła samodzielnie realizować określone zadania gospodarcze. Wydzielenie musi być dokonane w taki sposób, by spółka była w stanie stanowić odrębny podmiot gospodarczy samodzielnie realizujący zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie.

Podział spółki przez wydzielenie, a podatek dochodowy od osób prawnych

Wyodrębniona spółka podmiotu, który zwrócił się o interpretację do Dyrektora Poznańskiej Izby Skarbowej posiada nieruchomości, prawo własności wyposażenia biurowego, środki pieniężne i zatrudnia jednego pracownika. Spółka na bieżąco dokumentuje prowadzoną działalność. Posiada odrębne konta bankowe, pozwalające na wygenerowanie bilansu oraz rachunku zysków i strat swojej działalności. Jednocześnie, pomimo wyodrębnienia, spółka zajmująca się najmem nieruchomości została wydzielona ze spółki zajmującej się oprogramowaniem IT, realizuje swoje własne cele gospodarcze, przy użyciu własnych narzędzi. Spółka zajmująca się najmem mogłaby stanowić odrębny podmiot gospodarczy

W świetle powyższego Dyrektor Izby Skarbowej uznał wyodrębniony podmiot za ZCP, co nie rodzi przychodu podlegającego obowiązkowemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

    Zapytaj o wycenę


    Tagi: Interpretacja Indywidualna, podział przez wydzielenie, podział spółki,