Wycena przedsiębiorstwa a trendy rynkowe – jak wpływają na cenę?

Wycena firmy to zaawansowany proces, który uwzględnia nie tylko dane finansowe przedsiębiorstwa, ale także pozycję biznesu w branży i panujące obecnie trendy rynkowe. Sprawdźmy, w jaki sposób trendy wpływają na finalną wycenę przedsiębiorstwa.

Wartość a dynamika rynku – jak trendy wpływają na wycenę firmy?

Wycena firmy to proces, w którym profesjonalny zespół biegłych na bazie wszystkich dostępnych danych dąży do ustalenia rynkowej wartości przedsiębiorstwa, która może stanowić punkt wyjścia w negocjacjach na temat potencjalnej sprzedaży przedsiębiorstwa. Istnieje kilka sposobów wyceny przedsiębiorstwa, jednak to, na co warto zwrócić uwagę to inne, poboczne czynniki, które mogą znacząco wpłynąć na finalną wycenę biznesu.

Spośród wielu czynników wyceny przedsiębiorstwa, na szczególną uwagę zasługują trendy rynkowe i ich wpływ na wycenę firmy. Jeśli branża, w której działamy, jest w fazie wzrostu i popyt na tego typu usługi lub produkty wzrasta, naturalne będzie, że firma będzie wyceniona wyżej. To istotne, by w procesie określania wartości biznesu brać również pod uwagę inne elementy, które są równie istotne co dane finansowe lub przepływy pieniężna przedsiębiorstwa w przyszłości.

Trendy rynkowe jako katalizator wyceny przedsiębiorstwa

Trendy rynkowe stanowią zmienną, która od zawsze stanowiła istotny aspekt wyceny każdego przedsiębiorstwa – spółki akcyjnej, jednoosobowej działalności gospodarczej, ale także start-upu. Zasada jest bardzo łatwa do przyswojenia – jeśli trendy rynkowe sprzyjają gospodarce i biznesowi, wycena przedsiębiorstwa z całą pewnością będzie korzystniejsza dla sprzedającego. W czasach prosperity statystycznie dochodzi również do zwiększonej liczby transakcji obejmujących fuzję i przejęcia firmy, dlatego myśląc o sprzedaży biznesu, warto wykonać pierwszy ruch właśnie w trakcie koniunkturalnej fazy rozwoju.

Czy profesjonalna firma zajmująca się wyceną przedsiębiorstw weźmie pod uwagę czynniki zewnętrzne przy ustalaniu realnej ceny? Jak najbardziej. Ze względu na złożoność procesu wyceny przedsiębiorstwa w skład ekspertów wchodzą nie tylko analitycy finansowi, ale także specjaliści znający się na trendach rynkowych i ich przełożeniu na wartość firmy.

v-card

Porozmawiaj o wycenie z doświadczonym ekspertem.

Michał Krzempek

ekspert rzeczoznawca majątkowy

Skorzystaj z naszej wiedzy i porozmawiaj z doświadczonym specjalistą.

Zapytaj o wycenę przedsiębiorstwa

Trendy konsumenckie a wartość firmy

Wycena firmy obejmująca analizę otoczenia zewnętrznego obejmuje także ocenę trendów rynkowych, ale także trendów konsumenckich. To skomplikowane zadanie, które nie zawsze jest łatwe do jednoznacznego wycenienia. Na czym polega specyfika trendów konsumenckich? Przede wszystkim na ich zmienności. W tym roku dane produkty i usługi są modne, a oznacza to, że popyt na nie drastycznie wzrasta. To naturalnie prowadzi do lepszych wyników finansowych firmy dostarczającej takie dobra, ale pod uwagę należy wziąć także przyszłe wpływy finansowe i potencjał do rozwoju danego trendu, co może mieć niebagatelne znaczenie w kontekście rozwoju firmy.

Największe wyzwanie to prognoza, jak długo dany trend konsumencki potrwa. To klucz do realnej i możliwie jak najwierniejszej wyceny firmy metodą dochodową, która bierze pod uwagę przyszłe przepływy pieniężne. Między innymi dlatego właśnie wycena firmy realizowana jest przez ekspertów z różnych dziedzin, którzy znają konkretną branżę, są zapoznani z trendami i ich cyklem życia, a także potrafią ocenić ich wpływ na wartość naszego przedsiębiorstwa.

Ryzyko vs. trendy – jak równoważyć zmienność rynku przy wycenie przedsiębiorstwa?

Wycena na bazie metody skorygowanych aktywów netto i metody zdyskontowanych zysków stanowi fundament obiektywnej wyceny, jednak w nieco szerszej perspektywie należy również wziąć pod uwagę trendy rynkowe i trendy konsumenckie, które mogą zmodyfikować wycenę w jedną lub drugą stronę.

Jak zatem zrównoważyć zmienność rynku i częstotliwość zmiany trendów przy wycenie biznesu? Najważniejszy punkt to oczywiście poznanie branży, w której przedsiębiorstwo funkcjonuje. Czy jest to branża rozwojowa, która cieszy się dużym popytem obecnie? Czy prognozy analityków i ekspertów rynkowych również wskazują na stały wzrost danego sektora? Oczywiście nie możemy sugerować się jedynie prognozami. Wzorem poprzednich lat analitycy i eksperci odpowiedzialni za wycenę firmy muszą w bardzo ostrożny sposób podchodzić do uwzględniania trendów rynkowych przy wycenie i zawsze mieć na uwadze wszelkie ryzyka. Dzięki temu realna estymacja wartości firmy będzie bardziej rzetelna, a co za tym idzie, atrakcyjniejsza dla potencjalnych inwestorów, którzy chętniej podejdą do negocjacji.

Trendy a konkurencyjność – jak przekłuć zmianę w realną korzyść?

Każda firma dąży do tego, by wycena spółkidziałalności jednoosobowej lub początkującego startupu była możliwie jak najwyższa. Oczywiście istnieje szereg sposobów na zwiększenie wartości firmy, jednak uniwersalnym rozwiązaniem jest zawsze dbać o konkurencyjność biznesu w branży.

Konkurencyjna firma to taka, która jest w stanie zaproponować klientom coś nowego i która sukcesywnie zwiększa swój udział w sektorze. Takie firmy są najczęściej kupowane, a w przypadku branż wschodzących i dynamicznie rozwijających się, to właśnie liderzy dbający o konkurencyjność będą obiektem zainteresowania potencjalnych kupców. Zadaniem ekspertów od wyceny jest oczywiście ustalenie realnej wartości przedsiębiorstwa, jednak firmy wschodzące i atrakcyjne inwestycyjnie mogą traktować taką wycenę jedynie jako punkt wyjściach w negocjacjach, które być może przy odrobinie szczęścia zakończą się finalizacją transakcji znacznie bardziej rentownej dla strony sprzedającej.

    Zapytaj o wycenę


    Tagi: wartość firmy, wycena firmy, wycena przedsiębiorstwa,