Wycena przedsiębiorstwa – komu jest potrzebna?

Wycena przedsiębiorstwa to proces, który osobom niezwiązanym z tajnikami analizy finansowej przedsiębiorstwa kojarzy się jedynie z tematem upadłości i podziałem majątku wśród wierzycieli. Zastosowanie procesu wyceny jest jednak znacznie szersze i stanowi kluczową informację dla wielu interesariuszy – zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Komu jest potrzebna wycena firmy i kiedy warto ją zlecić?

Komu potrzebna jest wycena przedsiębiorstwa?

Zacznijmy od krótkiego wyjaśnienia, czym jest wycena przedsiębiorstwa i kto może zawnioskować o wykonanie takiego procesu. Wycena firmy to proces ustalenia realnej wartości biznesu, w którym pod uwagę bierze się wszystkie aspekty – od aktywów, przez przepływy pieniężne, potencjał do generowania zysków w przyszłości, aż po tak trudne do wyceny elementy, jak znak towarowy, pozycja w branży czy możliwość dalszego skalowania firmy na rynku.

Wycena przedsiębiorstwa kojarzy nam się z procesem upadłości, jednak jest znacznie więcej przypadków, w których poznanie faktycznej wartości firmy może okazać się ważne. Wycena przedsiębiorstwa to tak naprawdę pierwsza rzecz, którą przedsiębiorstwa powinien zrobić, myśląc o potencjalnej transakcji sprzedaży swojego przedsiębiorstwa. Estymacja realnej wartości daje istotny argument negocjacyjny, który może przybliżyć do uzyskania satysfakcjonującej ceny. Wycena przedsiębiorstwa może służyć także celom informacyjnym dla zarządu. Na bazie tej wiedzy osoby odpowiedzialne za rozwój marki mogą podjąć decyzję o kolejnych inwestycjach lub wejściu na nowe rynki zbytu.

v-card

Porozmawiaj o wycenie z doświadczonym ekspertem.

Michał Krzempek

ekspert rzeczoznawca majątkowy

Skorzystaj z naszej wiedzy i porozmawiaj z doświadczonym specjalistą.

Zapytaj o wycenę przedsiębiorstwa

Rola wyceny przedsiębiorstwa w planowaniu strategicznym

Zatrzymajmy się na chwilę przy funkcji informacyjnej wyceny przedsiębiorstwa i sprawdźmy, w jakich sytuacjach może okazać się, że wykonanie takiego procesu przez profesjonalistów może być kluczowe dla rozwoju naszego przedsiębiorstwa. Zarząd firmy, przedsiębiorca JDG lub startup może być zainteresowany realną wartością przedsiębiorstwa, które stoi u progu nowych wyzwań – inwestycji w nowe kosztowne aktywa lub wejścia na nowy rynek zbytu. To decyzje, które najczęściej podejmuje się w oparciu o bardzo szczegółowe analizy, uwzględniające także stan faktyczny firmy i jej potencjał do generowania przychodów w przyszłości. Wycena firmy zrealizowana przez ekspercki zespół złożony ze specjalistów różnych dziedzin może dostarczyć kluczowych informacji, które będą stanowiły punkt wyjścia do podejmowania kluczowych decyzji.

Wycena przedsiębiorstwa to także niezbędny element procesu pozyskiwania kapitału obcego. Inwestorzy, którzy chcą zainwestować w naszą firmę, muszą mieć jasny ogląd sytuacji firmy, a niezależna wycena uwiarygadnia nasz podmiot w ich oczach, zachęcając tym samym do podjęcia takiej inwestycji.

Wycena firmy a jej wartość rynkowa – zależności i czynniki wpływające

W jaki sposób ustala się wartość rynkową przedsiębiorstwa w procesie wyceny? W tym celu stosuje się szereg odmiennych metod wyceny, które biorą pod uwagę różne czynniki wpływające na rzetelne ustalenie takiej wartości. Spośród wielu dostępnych metod wyceny najczęściej wykorzystuje się:

 • metodę dochodową;
 • metodę majątkową;
 • metodę porównawczą.

W celu rzetelnego oddania realnej wartości firmy bardzo często firmy specjalizujące się w tym procesie sięgają po więcej niż jedną metodę, co zapewnia wierne odwzorowanie ceny, która może stanowić przedmiot transakcji. Jak powszechnie wiadomo, na wycenę firmy wpływa szereg czynników związanych nie tylko z finansami firmy, ale także środowiskiem rynkowym, otoczeniem zewnętrznym, a także aspektami środowiskowymi i społecznymi, które z roku na rok zyskują na wadze. Uwzględnienie wszystkich tych wymiarów zapewni najlepszy efekt w wycenie.

Jak wycena przedsiębiorstwa wpływa na relacje z inwestorami?

Czy wycena przedsiębiorstwa wpływa jakkolwiek na relacje z inwestorami? Oczywiście, że tak, i jest to wpływ pozytywny. Jak wiemy, wiele czynników wpływa na to, ile wart jest nasz biznes i nie są to wartości stałe. Regularne aktualizowanie realnej wartości firmy świadczy o transparentności przedsiębiorstwa i uczciwym podejściu do relacji z inwestorami, którzy są na bieżąco z aktualną wartością firmy.

Na podstawie takiej wyceny przedsiębiorcy mogą podejmować świadome decyzje o lokowaniu kapitału w naszej firmie. W dzisiejszych czasach to właśnie transparentność stanowi klucz do sukcesu, a wycena przedsiębiorstwa wykonana przez niezależny zespół ekspertów jest doskonałym przykładem, jak takie relacje pielęgnować i przyciągać nowych interesariuszy.

Wycena przedsiębiorstwa a procesy fuzji i przejęć

W jaki sposób inicjuje się proces fuzji i przejęć przedsiębiorstwa? To zawsze niezwykle skomplikowane i wielowymiarowe procesy, które angażują specjalistów z obu podmiotów i innych niezależnych ekspertów odpowiedzialnych za każdy element przejęcia.

Naturalnie to właśnie wycena przedsiębiorstwa przejmowanego stanowi punkt wyjścia w negocjacjach. Bez wiarygodnej ceny ustalonej przez zewnętrzny, niezależny podmiot trudno mówić o transparentnej transakcji. By przejąć firmę, podmiot kupujący musi poznać nie tylko dane finansowe dostępne w sprawozdaniu finansowym, ale także szereg danych niefinansowych, które ukazują potencjał firmy w swojej branży i całej gospodarce. Tak wiele aspektów funkcjonowania firmy musi zostać przeanalizowanych i zmonetyzowanych, że ciężko jest wyobrazić sobie wykonanie takiej wyceny przez właściciela firmy – osobę, która jest zaangażowana emocjonalnie w proces sprzedaży i nie będzie w stanie obiektywnie podejść do wyceny każdego składnika. Dlatego też wycena przedsiębiorstwa to kluczowy element każdego procesu fuzji i przejęcia podmiotu na rynku.

Kiedy należy zlecić wycenę przedsiębiorstwa? Kluczowe sytuacje

W jakich sytuacjach należy zlecić wycenę przedsiębiorstwa? Już wcześniej omówiliśmy szereg przypadków, w których wykonanie takiej wyceny przez niezależny zespół przyniesie szereg korzyści. Są to przede wszystkim sytuacje takie, jak:

 • poznanie wartości przedsiębiorstwa niezbędne do podejmowania kluczowych decyzji biznesowych w zakresie rozwoju;
 • wiarygodne odwzorowanie sytuacji firmy w publikowanym sprawozdaniu finansowym;
 • zbliżająca się fuzja lub przejęcie podmiotu i chęć poznania wartości do celów negocjacyjnych;
 • pozyskanie kapitału obcego i transparentne przekazanie wiarygodnych danych o wartości biznesu inwestorom.

W każdym z powyższych przypadków wycena przedsiębiorstwa powinna być wykonana przez zespół niezależnych ekspertów, którzy w sposób całkowicie niezależny podejdą do tematu i uwzględniają wszystkie aspekty przedsiębiorstwa, wyceniając firmę z uwzględnieniem danych finansowych i niefinansowych.

Powrót

  Zapytaj o wycenę


  Tagi: wartość firmy, wycena firmy, wycena przedsiębiorstwa,