Dlaczego wycena marki stanowi element prawidłowego zarządzania przedsiębiorstwem?

Wycena marki corporate governance

Nie od dziś wiadomo, że zasoby niematerialne stanowią znaczną część wartości podmiotu gospodarczego. Dziś bardzo często dochodzi do transakcji, których przedmiotem, w gruncie rzeczy, są informacje, idee, doświadczenia czy usługi i to ich jakość świadczy o rentowności biznesu, a nie aktywa materialne przedsiębiorstwa.

Liczne badania wskazują, że przeważająca część wartości przedsiębiorstw na rynkach rozwiniętych nie znajduje odzwierciedlenia w ich bilansach. W takich branżach jak media, żywność, telekomunikacja czy farmaceutyki udział marki jest bardzo wysoki.

Wycena marki może posłużyć do kilku istotnych celów biznesowych

 1. Optymalizacja podatkowa: Określenie wartości rynkowej marki przez niezależny podmiot specjalizujący się w wycenie marek jest czynnikiem zwiększającym bezpieczeństwo i daje możliwość uzasadnienia przyjętych wartości przed organami skarbowymi.
 2. Spory prawne: Często zdarza się, że nieuczciwi przedsiębiorcy podrabiają produkt celem uzyskania większej sprzedaży. W takim przypadku określenie wartości marki może posłużyć do określenia strat poniesionych przez właściciela.
 3. Transakcje kupna/sprzedaży: Co raz częściej marki stają się przedmiotem obrotu rynkowego. W takim przypadku zewnętrzna opinia o wartość staje się argumentem przetargowym jednej strony lub punktem wyjścia do dalszych negocjacji.
 4. Franchising i licencjonowanie: Jedną z metod określenia wartości marki jest metoda opłat licencyjnych. Zatem wycena marki może posłużyć do ustalenia opłat licencyjnych z tytułu wykorzystania marki przez podmioty tym zainteresowane.
 5. Fuzje i przejęcia: Marka jako składnik wartości całego przedsiębiorstwa powinna powiększyć wartość aktywów materialnych. Może także uzasadniać akcjonariuszom lub udziałowcom cenę zakupu przedsiębiorstwa.
 6. Finansowanie bankowe: choć forma zabezpieczenia kredytu marką nie jest sprawą oczywistą i banki ostrożnie podchodzą do tego zagadnienia, to w przypadku, gdy aktywa materialne są już przedmiotem zabezpieczenia lub bank wymaga „dobezpieczenia” transakcji, warto sporządzić wycenę marki.
 7. Zarządzanie marketingowe: W przypadku, gdy spółka ma więcej niż jedną markę ich wycena pozwoli na uzasadnioną alokację wolnych środków finansowych. Wycena znaku towarowego da także możliwość oceny działań marketingowych.
 8. Informacja wewnętrzna: Wycena marki jest pomocna w ocenie działań zarządu. W takim przypadku porównuje się wartość dodaną poprzez określenie różnicy w wartości marki na końcu i na początku okresu. W tym przypadku wycena marki może być częścią systemu motywacyjnego przedsiębiorstwa.

Niezależnie od celu wycena marki poprawia świadomość właścicieli co do rzeczywistej wartości biznesu i stanowi informację zarządczą dla organów wykonawczych spółki.

  Zapytaj o wycenę
  Najnowsze artykuły

  Wycena spółki i przedsiębiorstwa w postępowaniu komorniczym Wycena akcji i udziałów spółki samorządowej Wycena jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG) Wycena spółki i przedsiębiorstwa – Wrocław Rzeczoznawca majątkowy w Krakowie

  Spis treści  Tagi: wycena marki,

  Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na stosowanie plików cookie. więcej informacji

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close