Wycena spółki na potrzeby transakcji fuzji i przejęć (M&A)

Wycena dla potrzeb fuzji i przejęć

Udana transakcja M&A zależy od właściwego przewidzenia jej efektów już na etapie negocjacji. Zatem niezbędna jest wiedza dotycząca wartości przedmiotu transakcji, określana w raporcie z wyceny spółki. W większości przypadków proces wyceny jest poprzedzony przygotowaniem due diligence polegającym na gruntownym zbadaniu aktualnego stanu spółki celem zidentyfikowania mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń. Odpowiednio przygotowana wycena spółki staje się punktem wyjścia w negocjacjach pomiędzy stronami transakcji.

 

Kupujący jest zainteresowany uzyskaniem jak najniższej ceny celem zwiększenia przyszłych korzyści ekonomicznych, a sprzedający dąży do maksymalizacji tej ceny i do osiągnięcia odpowiedniego zwrotu na kapitale. Istotnym elementem jest również odpowiednie księgowanie przejęcia np. w metodzie nabycia.

Wycena spółki – wybór metody

Wiedza na temat wartości spółki na datę transakcji może posłużyć również w procesie oceny efektywności działań zarządczych. W takim przypadku porównuje się Wartość przedsiębiorstwa w dniu transakcji oraz jego wartość po przeprowadzeniu działań restrukturyzacyjnych.
Wybór odpowiedniej metody wyceny zależy w głównej mierze od trzech czynników:

 1. celu wyceny;
 2. dostępności danych;
 3. uwarunkowań prawnych.

Motywy transakcji M&A

Cel wyceny przedsiębiorstwa koresponduje bezpośrednio z motywami transakcji M&A. Pierwszym motywem jest wykorzystanie nadarzającej się okazji arbitrażowej, gdzie spółkę nabywa się po cenie niższej od jej wartości likwidacyjnej celem sprzedaży jej aktywów i uzyskanie w ten sposób dodatniego wyniku finansowego. W takim przypadku stosuje się metody majątkowe (np. metoda skorygowanych aktywów netto).

Drugim motywem jest przejęcie kontroli bez dokonywania integracji. W tym przypadku kupujący dostrzega możliwości polepszenia efektywności przedmiotu transakcji i poprzez wprowadzenie odpowiednich zmian chce doprowadzić do wzrostu wartości i sprzedaży powyżej ceny zakupu. Najczęściej stosuje się tutaj metody dochodowe bazujące na wartości przyszłej wycenianej spółki. Ostatnim motywem jest uzyskanie efektu synergii łączonych spółek. W tym przypadku nabywca liczy, że przejmowana spółka przyczyni się do wzmocnienia pozycji spółki przejmującej. W tym przypadku również stosuje się metody dochodowe.

Dostępność danych w procesie wyceny spółki

Sprawa dostępności danych rynkowych to problem rynków rozwijających się, gdzie dochodzi już do dużej ilości transakcji M&A, jednak rynek jest mało przejrzysty, a dane giełdowe wykazują duże odchylenia. Często opłaca się zrezygnować z pewnych metod wyceny, niż doprowadzić do dużej niepewności wyniku.

Uwarunkowania prawne dotyczą pewnych specyficznych sytuacji, w których ustawodawca może narzucić lub zasugerować wybór metody wyceny. Dotyczy to głównie spółek osobowych. Metoda wyceny może być również narzucona lub sugerowana w umowie spółki.

W praktyce nie da się jednoznacznie wskazać, który z wymienionych czynników jest najistotniejszy, a wybór metody powinien być dokonywany indywidualnie w każdym przypadku.

  Zapytaj o wycenę


  Tagi: fuzja spółek, przejęcie spółki,

  Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na stosowanie plików cookie. więcej informacji

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close