Tag: wycena przedsiębiorstwa spadek

Wycena spadek

Wycena przedsiębiorstwa dla potrzeb spadku

25 października, 2022 2:01 pm

W niniejszym artykule przedstawione zostaną zasady dziedziczenia przedsiębiorstw w polskim systemie prawnym oraz zasady ich wyceny z prezentacją poszczególnych metod stosowanych w tym procesie.