Tag: amortyzacja wycena firmy

Amortyzacja wartości firmy

Wartość firmy można amortyzować

17 maja, 2019 5:29 pm

W grupie wartości niematerialnych i prawnych sprawozdania finansowego, znajduje się pozycja o nazwie „wartość firmy”. Na wstępie należy wyjaśnić, co…