200

W roku 2023 w naszej Kancelarii określiliśmy wartość ponad 200 nieruchomości i kilkudziesięciu przedsiębiorstw.

60

W 2023 r. wyceniliśmy łącznie 60 przedsiębiorstw i 20 znaków towarowych.

600mln

Suma określonych w 2023 r. wartości przekracza kwotę 600 mln zł.

700

Służebności przesyłu – 700 specjalistycznych wycen szkód z tego tytułu wykonanych w 2023 r.

KANCELARIA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH SIPEX

Czym się zajmujemy?

Każdą wycenę rozpoczynamy od określenia założeń. Podstawowe założenie to cel wyceny. Cel wyceny wskazuje do czego będzie ona wykorzystana. Najczęściej to sprzedaż, zabezpieczenie wierzytelności, przekształcenie lub optymalizacja podatkowa. Od celu zależą też użyte metody wyceny. Inne podejście stosujemy np. w sytuacji, gdy wartość firmy lub nieruchomości jest określana dla potrzeb sprzedaży – wtedy określana jest wartość rynkowa, a inne gdy chcemy ustalić wartość likwidacyjną dla potrzeb postępowania egzekucyjnego.

Kolejnym krokiem jest zebranie odpowiedniego materiału do wyceny. W przypadku wyceny spółki chodzi o dane branżowe, informacje o modelu biznesowym firmy oraz cały zestaw danych pozwalających określić ryzyko towarzyszące prowadzeniu danego przedsiębiorstwa. Z kolei do sporządzenia operatu szacunkowego nieruchomości niezbędne jest zbadanie stanu nieruchomości oraz przeprowadzenie analizy rynku.Na podstawie zebranego materiału dokonujemy wyceny.

Ostatecznie wycena ma formę dokumentu (w formie drukowanej i elektronicznej), zawiera część formalną z zagadnieniami prawnymi, część analityczną oraz właściwą wycenę, bazującą na wcześniejszych założeniach i kalkulacjach.

SIPEX – wycena przedsiębiorstw oraz nieruchomości

Kancelaria Rzeczoznawców Majątkowych 2 SIPEX działa od 1996 roku. Początkowo działalność rozwijała się w obszarze wycen nieruchomości i wycen przedsiębiorstw, jako jednoosobowa działalność. Od początku istnienia firma funkcjonowała w oparciu o uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego. Wieloletnie działania, zdobyte doświadczenie oraz ukończone kursy pozwoliły nam na przeprowadzanie kilku tysięcy wycen, również jako biegli sądowi. Rozwój filarów wyceny przedsiębiorstw oraz wyceny nieruchomości sprawił, że na chwilę obecną nasza kancelaria zatrudnia kilkanaście doświadczonych, przeszkolonych i kompetentnych osób, które specjalizują się w różnych obszarach rynku.

Zakres naszej działalności opiera się na kompleksowej ocenie wartości danej nieruchomości, przedsiębiorstwa czy znaku towarowego. W trakcie istnienia kancelarii wykonaliśmy wiele wycen, które niejednokrotnie stanowiły podstawę do podjęcia strategicznych decyzji inwestycyjnych. Do naszych ostatnich osiągnięć zaliczają się między innymi kompetentne wyceny ponad 200 nieruchomości , 60 przedsiębiorstw i 20 znaków towarowych, a także 700 specjalistycznych wycen z tytułu służebności przesyłu. Rzeczoznawstwo wymaga doświadczenia i znajomości podstaw funkcjonowania prawa w sferze wyceny. Działalność na rynku nieruchomości rozwijamy w województwie śląskim z biurem w Bielsku-Białej, województwie małopolskim z biurem w Krakowie. oraz w województwie mazowieckim z biurem w Warszawie. Działalność na rynku przedsiębiorstw jest prowadzona w całej Polsce. Na terenie Warszawy, Krakowa i Bielska-Białej świadczymy również usługi doradztwa inwestycyjnego na rynku nieruchomości. W ramach naszej oferty wykonujemy usługi takie jak:

Świadczymy także usługi doradcze, przygotowujemy analizy rynkowe, sprawdzamy opłacalność inwestycji, wyszukujemy możliwości inwestycyjne jako lokaty kapitału oraz przygotowujemy due dilligence, dla potrzeb uczestników rynku kapitałowego i rynku nieruchomości. Wyceny majątkowe w obszarze środków trwałych stanowią uzupełnienie oferty. Nasza siedziba mieści się przy ul. Cieszyńskiej 365 w Bielsku-Białej, przy ul. S. Lindego w Krakowie oraz przy ul. Grzybowskiej w Warszawie.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego w celu umówienia rozmowy z jednym z naszych specjalistów. Specyfika pracy rzeczoznawcy opiera się na dokładnym rozpoznaniu przedmiotu wyceny, a także poznaniu kontekstu w postaci celu wyceny.