Słownik - Amortyzacja

Amortyzacja to proces rozłożenia kosztów wytworzenia lub nabycia długotrwałego środka trwałego na określony czas jego użytkowania. W ten sposób w każdym roku wykorzystywania środka trwałego w przedsiębiorstwie księgowane są koszty związane z jego zużyciem, co ma na celu odzwierciedlenie faktycznego zużycia środka trwałego w kosztach działalności przedsiębiorstwa. Amortyzacja jest zwykle obliczana na podstawie wartości początkowej długotrwałego środka trwałego, jego przewidywanego czasu użytkowania oraz wartości pozostałej po zakończeniu tego czasu użytkowania, tzw. wartości odzyskiwalnej.

    Zapytaj o wycenę


    Tagi: