Categories for Wycena spółki

Wycena szkody gospodarczej

Wycena szkody gospodarczej

1 września, 2020 4:15 pm

Istota szkody gospodarczej W zakresie związanym z działalnością gospodarczą może dochodzić do sporów wynikających między innymi z: niedotrzymania przez kontrahentów…

Wycena spółki

Wycena spółki

29 kwietnia, 2020 4:35 pm

Wycena spółki to proces szacowania wartości, który obejmuje kilka etapów. Wśród nich można wymienić: zdefiniowanie celu i przedmiotu wyceny, określenie…

Wycena spółki akcyjnej

Wycena akcji spółki akcyjnej

27 lutego, 2020 4:14 pm

Spółka akcyjna to związek osób, założony w celu osiągnięcia wspólnego efektu, zazwyczaj o gospodarczym charakterze. Podstawą jej funkcjonowania jest wniesiony…

Aspekty podatkowe przygotowanej likwidacji

Podatkowe aspekty przygotowanej likwidacji

5 lutego, 2020 2:09 pm

Dowiedz się więcej na temat sukcesji podatkowej w przygotowanej likwidacji. Jakie są skutki na gruncie prawa podatkowego oraz jak wygląda przejęcie praw i obowiązków podatkowych?

Wycena spółki cywilnej

Wycena spółki cywilnej

14 stycznia, 2020 3:56 pm

Wycena spółki cywilnej to temat, który musimy przeanalizować podczas wystąpienia ze spółki, sprzedaży jej przedsiębiorstwa lub aportu do innej spółki. Dowiedz się od czego zacząć.

Wycena spółki z o.o.

Wycena udziałów w spółce z o.o.

20 grudnia, 2019 5:08 pm

Dowiedz się jak wycenia się spółkę z o.o.? Wybierz najlepsze metody wyceny oraz standardy wartości pasujące do wycenianej spółki.

Rynkowa wycena aportu

Wycena aportu

30 listopada, 2019 5:55 pm

Artykuł zawiera rozszerzone informacje na temat możliwości i ograniczeń w przedmiocie aportu. Dowiesz się o celach i zasadach obowiązujących przy wycenach aportu oraz o skutkach podatkowych takiej transakcji. Przedstawione zostaną praktyczne informacje dotyczące metod wycen i odpowiedzialności za jej dokonanie.

Na czym polega wycena firmy

Na czym polega wycena firmy?

6 lipca, 2019 5:19 pm

Wycena firmy jest czynnością zleconą, mającą na celu ustalenie wartości danego podmiotu gospodarczego. Dokonywana jest przez osoby działające na podstawie…

Amortyzacja wartości firmy

Wartość firmy można amortyzować

17 maja, 2019 5:29 pm

W grupie wartości niematerialnych i prawnych sprawozdania finansowego, znajduje się pozycja o nazwie „wartość firmy”. Na wstępie należy wyjaśnić, co…