Categories for Wycena spółki

Na czym polega wycena firmy

Na czym polega wycena firmy?

6 lipca, 2019 5:19 pm

Wycena firmy jest czynnością zleconą, mającą na celu ustalenie wartości danego podmiotu gospodarczego. Dokonywana jest przez osoby działające na podstawie…

Amortyzacja wartości firmy

Wartość firmy można amortyzować

17 maja, 2019 5:29 pm

W grupie wartości niematerialnych i prawnych sprawozdania finansowego, znajduje się pozycja o nazwie „wartość firmy”. Na wstępie należy wyjaśnić, co…

Wycena przedsiębiorstwa przy sprzedaży

Jak wycenić przedsiębiorstwo do sprzedaży?

21 listopada, 2017 6:03 pm

Profesjonalnie wykonana wycena przyda się każdemu przedsiębiorstwu, które chce adekwatnie reagować na zmieniające się uwarunkowania rynkowe. W przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa,…

Wycena spółki jawnej

Jak wycenić spółkę jawną?

24 października, 2017 7:25 pm

Wycena przedsiębiorstwa spółki jawnej odbywa się na zasadach ogólnych (identycznych, jak dla innych form działalności) w większości przypadków (celów wyceny).…

Metody wyceny spółek

Metody wyceny spółek

31 lipca, 2016 6:11 pm

W razie kilku okoliczności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, takich jak łączenie spółek lub wydzielenie z danej spółki zorganizowanej części…

Zastosowanie metody majątkowej

Wycena przedsiębiorstwa metodą majątkową

9 lutego, 2016 6:59 pm

Obok metod porównawczych i dochodowych, najczęściej stosowaną jest wycena przedsiębiorstwa metodą majątkową. Należy do tradycyjnych metod wyceny, gdzie wartość określana jest na…