Tag: wycena przedsiębiorstwa

Ogólna koncepcja wartości w sektorze MŚP

18 czerwca, 2024 9:16 am

Omawiając temat wartości w kontekście wyceny przedsiębiorstwa nie sposób nie poruszyć kwestii kategorii wartości. W przypadku sporządzania wyceny podmiotu gospodarczego niezbędnym jest określenie i zdefiniowanie kategorii wartości, inaczej standardu wartości.