Categories for Wycena spółki

Wycena udziałów z ograniczoną zbywalnością – egzekucja (art. 185 KSH)

2 października, 2023 2:02 pm

Artykuł omawia zagadnienia związane z egzekucją z udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie Kodeksu spółek handlowych. Podkreśla istotność prawidłowej wyceny udziałów oraz rolę biegłego rzeczoznawcy w zapewnieniu rzetelności tego procesu.

Wycena akcji i udziałów spółki samorządowej

15 marca, 2023 12:06 pm

Artykuł opisuje konieczność wyceny akcji lub udziałów w spółce prowadzącej działalność komunalną przed dokonaniem rozporządzenia. Aby otrzymać zgodę Rady Ministrów, wycena musi być przeprowadzona przynajmniej dwoma metodami. Warto zlecić wycenę specjalistycznej firmie, aby zapewnić jej rzetelność i ochronę interesów Skarbu Państwa w trakcie całej transakcji.

Wycena spadek

Wycena przedsiębiorstwa dla potrzeb spadku

25 października, 2022 2:01 pm

W niniejszym artykule przedstawione zostaną zasady dziedziczenia przedsiębiorstw w polskim systemie prawnym oraz zasady ich wyceny z prezentacją poszczególnych metod stosowanych w tym procesie.

Wycena szkody COVID-19

Wycena szkody gospodarczej związanej z COVID-19

2 września, 2022 3:32 pm

COVID-19, a sytuacja przedsiębiorców Pandemia wirusa SARS-CoV-2 wpłynęła znacząco na działalność gospodarczą wielu przedsiębiorców. Wprowadzony od marca 2020 r. stan…

Badanie planu połączenia spółek

Badanie planu połączenia spółek – Kto wykonuje?

29 lipca, 2022 1:42 pm

Artykuł zawiera szczegółowe informacje na temat badania planu połączenia spółek. Z tekstu dowiesz się o istocie planu połączenia, jego wymogach z Kodeksu Spółek Handlowych oraz na co biegły powinien zwrócić szczególną uwagę.

Wycena marki

Wycena wartości marki

8 czerwca, 2022 4:43 pm

Na Wartość całego przedsiębiorstwa ma wpływ wiele różnych czynników, w tym między innymi wartości niematerialne takie jak choćby wycena marki.…

metody wyceny

Wycena spółki dla potrzeb sukcesji

20 lipca, 2021 5:05 pm

Z artykułu dowiesz się co to jest sukcesja? Jakie prawa i obowiązki występują dla sukcesora? Oraz jakie są podatkowe konsekwencje sukcesji?