Categories for Wycena spółki

metody wyceny

Wycena spółki dla potrzeb sukcesji

20 lipca, 2021 5:05 pm

Z artykułu dowiesz się co to jest sukcesja? Jakie prawa i obowiązki występują dla sukcesora? Oraz jakie są podatkowe konsekwencje sukcesji?

Wycena w procesie przymusowego wykupu akcji

Wycena przymusowy wykup akcji

16 kwietnia, 2021 11:08 am

Artykuł zawiera rozszerzone informacje na temat procesu wykupu. Dowiesz się o celach zasadach przeprowadzania takiego wykupu, wycenie. Przedstawione zostaną praktyczne informacje dotyczące prawa mniejszości.

Metoda nabycia – ujęcie rachunkowe i podatkowe

27 października, 2020 4:15 pm

Zastosowanie metody nabycia Przedsiębiorstwa działające na rynku podejmują działania związane z konsolidacją, obejmują zarówno połączenia spółek jak i przejęcia. Procesy…

Wycena szkody gospodarczej

Wycena szkody gospodarczej

1 września, 2020 4:15 pm

Istota szkody gospodarczej W zakresie związanym z działalnością gospodarczą może dochodzić do sporów wynikających między innymi z: niedotrzymania przez kontrahentów…

Wycena spółki

Wycena spółki

29 kwietnia, 2020 4:35 pm

Wycena spółki to proces szacowania wartości, który obejmuje kilka etapów. Wśród nich można wymienić: zdefiniowanie celu i przedmiotu wyceny, określenie…

Wycena spółki akcyjnej

Wycena akcji spółki akcyjnej

27 lutego, 2020 4:14 pm

Spółka akcyjna to związek osób, założony w celu osiągnięcia wspólnego efektu, zazwyczaj o gospodarczym charakterze. Podstawą jej funkcjonowania jest wniesiony…

Aspekty podatkowe przygotowanej likwidacji

Podatkowe aspekty przygotowanej likwidacji

5 lutego, 2020 2:09 pm

Dowiedz się więcej na temat sukcesji podatkowej w przygotowanej likwidacji. Jakie są skutki na gruncie prawa podatkowego oraz jak wygląda przejęcie praw i obowiązków podatkowych?