Wycena przedsiębiorstwa

Z naszej praktyki wynika, że wycena przedsiębiorstwa i znaku towarowego znajduje najczęstsze zastosowanie w procesach sprzedaży, przekształceń i optymalizacji podatkowych.

Kancelaria, korzystając z doświadczenia swojego zespołu, realizuje wyceny na każdym etapie życia spółki. Realizujemy wyceny start up’ów, rozwiniętych spółek, jak i likwidowanych podmiotów. Mamy doświadczenie zarówno w podejściach dochodowych, gdzie o wartości przedsiębiorstwa decyduje jego zdolność do generowania przyszłych dochodów, jak i w podejściach majątkowych (wycena aktywów i pasywów) oraz porównawczych.

Nasz zespół składa się ze specjalistów z różnych dziedzin, zarówno ekonomistów z doświadczeniem w sporządzaniu analiz dotyczących ryzyka w obrocie gospodarczym (w tym ryzyka kredytowego), jak i specjalistów z zakresu budownictwa i urządzeń technicznych.

Nasze realizacje w zakresie określania wartości podmiotów gospodarczych sięgają od małych działalności gospodarczych, lokalnych firm, po duże spółki zarówno państwowe, jak i prywatne (szpital specjalistyczny w Katowicach czy fabryka sprzętu medycznego w Żywcu).

Najczęstszym celem wyceny przedsiębiorstwa jest ustalenie jego wartości między innymi na potrzeby:

 • Kupna/sprzedaży (fuzje, przejęcia, wyjście/wstąpienie wspólnika);
 • Restrukturyzacji i przekształcenia formy prowadzonej działalności;
 • Wydzielenia Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa;
 • Likwidacji;
 • Sprawozdawczości finansowej (np. testy na utratę wartości, ustalanie wartości środków trwałych);
 • Optymalizacji podatkowej (m.in. wycena znaków towarowych i innych składników niematerialnych);
 • Opłacalności inwestycji;
 • Spraw sądowych.

Wycena Firmy – Zakres usług:

 • wycena wartości przedsiębiorstwa, aportu, zorganizowanej części przedsiębiorstwa;
 • wycena akcji spółki, wycena wartości spółki, wycena udziałów w spółce z o.o.;
 • wycena znaku towarowego, marki, aktywów niematerialnych (w tym know-how, kontraktów handlowych, patentów i innych)
 • wycena instrumentów finansowych, kontraktów terminowych i opcji;
 • wycena bilansowa aktywów i pasywów;
Wycena przedsiębiorstwa

Artykuły:

 • Zakładanie nowych spółek, reorganizacja czy dokapitalizowanie już istniejących, uruchamianie nowych przedsięwzięć – to najczęstsze sytuacje, w których wyodrębnia się Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa (ZCP). To rozwiązanie jest wybierane przez przedsiębiorców ze względu na stosunkową prostotę i szybkość, a także dlatego, że jest korzystne pod względem podatkowym. Więcej informacji w artykule „Rynkowa wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) jest korzystna podatkowo”.
 • Jak istotne jest właściwe określenie momentu niewypłacalności przedsiębiorstwa, wie każdy zarządzający firmą. Polskie Prawo przewiduje szereg sankcji w związku z niepodjęciem odpowiednich działań niezwłocznie po wystąpieniu niewypłacalności. Z drugiej strony dostępny jest szereg instrumentów ochronnych. Jak ważna na tym etapie jest wycena firmy dowiedzą się Państwo z artykułu „Restrukturyzację zacznij od wyceny”.
 • Wycena przedsiębiorstwa ma na celu wydanie opinii na temat wartości spółki. Z praktycznego punktu widzenia jest to wycena akcji lub udziałów w spółce. Stosuje się ją szczególnie przy kupnie/sprzedaży, łączeniu, podziale lub przekształceniu spółki, a także w procesie optymalizacji podatkowej. Więcej na temat wyceny spółki dowiedzą się Państwo z artykułu „Wycena przedsiębiorstwa – na własną rękę czy przez specjalistów?”

Leave a Comment

Zadzwoń
Pokaż na mapie