Udziały w spółce

Wycena spółki jako element strategii w sporze ze wspólnikiem

Wycena spółki jako element strategii w sporze ze wspólnikiem

Spory wewnętrzne mogą destabilizować spółkę, a ekspercka wycena jest niezbędna do zarządzania konfliktem. Dowiedz się, jak strategia wyceny wpływa na rozwiązywanie sporów ze wspólnikami, zapewniając obiektywizm i minimalizując ryzyko eskalacji.


Zobacz więcej
wycena spółki przekształcanej na potrzeby odkupu

Wycena udziałów i akcji spółki przekształcanej na potrzeby odkupu art. 576(1) KSH

Artykuł omawia tematykę wyceny udziałów i akcji spółek przekształcanych, zgodnie z art. 576(1) Kodeksu Spółek Handlowych. Koncentruje się na procesach i aspektach prawnych dotyczących odkupu akcji przez spółki, w szczególności w kontekście przekształceń prawnych i organizacyjnych.


Zobacz więcej

Wycena udziałów z ograniczoną zbywalnością – egzekucja (art. 185 KSH)

Artykuł omawia zagadnienia związane z egzekucją z udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie Kodeksu spółek handlowych. Podkreśla istotność prawidłowej wyceny udziałów oraz rolę biegłego rzeczoznawcy w zapewnieniu rzetelności tego procesu.


Zobacz więcej

Wycena udziałów i akcji wnoszonych do fundacji rodzinnej

Artykuł ten omawia wprowadzenie nowej formy organizacji gospodarczej w polskim prawie - fundacji rodzinnej, skupiając się na problematyce wyceny udziałów i akcji jako formy wkładu. Przedstawia istotę fundacji rodzinnej, zasady jej tworzenia oraz wnoszenia i wyceny udziałów i akcji.


Zobacz więcej
wycena komornicza

Wycena spółki i przedsiębiorstwa w postępowaniu komorniczym

Artykuł koncentruje się na problematyce wyceny przedsiębiorstwa podczas egzekucji komorniczej, podkreślając znaczenie zasad i metod takiej wyceny zarówno dla komornika, jak i dla przedsiębiorcy, dla którego może to być „koło ratunkowe”.


Zobacz więcej

Wycena akcji i udziałów spółki samorządowej

Artykuł opisuje konieczność wyceny akcji lub udziałów w spółce prowadzącej działalność komunalną przed dokonaniem rozporządzenia. Aby otrzymać zgodę Rady Ministrów, wycena musi być przeprowadzona przynajmniej dwoma metodami. Warto zlecić wycenę specjalistycznej firmie, aby zapewnić jej rzetelność i ochronę interesów Skarbu Państwa w trakcie całej transakcji.


Zobacz więcej

Wycena jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG)

Dowiedz się jakie są metody wyceny jednoosobowej działalności oraz co dokładnie wpływa na wartość JDG. Poznaj różnice w prowadzeniu uproszczonej i pełnej księgowości.


Zobacz więcej
Wycena spadek

Wycena przedsiębiorstwa dla potrzeb spadku

W niniejszym artykule przedstawione zostaną zasady dziedziczenia przedsiębiorstw w polskim systemie prawnym oraz zasady ich wyceny z prezentacją poszczególnych metod stosowanych w tym procesie.


Zobacz więcej
Wycena szkody COVID-19

Wycena szkody gospodarczej związanej z COVID-19

Artykuł zawiera szczegółowe informacje na temat wyceny szkód gospodarczych, którą przedsiębiorcy ponieśli w związku z wprowadzeniem na terytorium Polski licznych obostrzeń związanych z pandemią COVID-19.


Zobacz więcej
Badanie planu połączenia spółek

Badanie planu połączenia spółek – Kto wykonuje?

Artykuł zawiera szczegółowe informacje na temat badania planu połączenia spółek. Z tekstu dowiesz się o istocie planu połączenia, jego wymogach z Kodeksu Spółek Handlowych oraz na co biegły powinien zwrócić szczególną uwagę.


Zobacz więcej
Wycena marki

Wycena wartości marki

Dowiedz się jakie są metody wyceny marki? Artykuł wskazuje od czego zacząć proces wyceny.


Zobacz więcej
Wycena akcji

Wycena udziałów i wycena akcji dla zabezpieczenia emisji obligacji

Artykuł zawiera rozszerzone informacje na temat procesu wyceny zastawu rejestrowego. Dowiesz się o celach, zasadach przeprowadzania takiej wyceny a także odpowiedzialności za jej przeprowadzenie.


Zobacz więcej
metody wyceny

Wycena spółki dla potrzeb sukcesji

Z artykułu dowiesz się co to jest sukcesja? Jakie prawa i obowiązki występują dla sukcesora? Oraz jakie są podatkowe konsekwencje sukcesji?


Zobacz więcej
jak wycenić startup

Wycena startupu w warunkach polskich

W artykule znajdziesz informację co to jest startup oraz jak poprawienie dokonać wyceny startupów.


Zobacz więcej
Wycena w procesie przymusowego wykupu akcji

Wycena przymusowy wykup akcji

Artykuł zawiera rozszerzone informacje na temat procesu wykupu. Dowiesz się o celach zasadach przeprowadzania takiego wykupu, wycenie. Przedstawione zostaną praktyczne informacje dotyczące prawa mniejszości.


Zobacz więcej
Test prywatnego inwestora

Test prywatnego inwestora i wierzyciela

Przeczytaj nasz artykuł o teście prywatnego inwestora i wierzyciela.


Zobacz więcej

Metoda nabycia – ujęcie rachunkowe i podatkowe

Przybliżamy problematykę nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części pod kątem księgowania w metodzie nabycia.


Zobacz więcej
Wycena szkody gospodarczej

Wycena szkody gospodarczej

Dowiedz się czym jest szkoda gospodarcza. Przedstawiamy też metody szacowania szkód gospodarczych, a także opisujemy proces powstania wyceny.


Zobacz więcej
Wycena spółki

Wycena spółki

Artykuł zawiera rozszerzone informacje na temat procesu powstawania wyceny spółki. Dowiesz się o celach wyceny, kategoriach wartości. Artykuł zawiera też wskazów dla właścicieli w procesie wyceny.


Zobacz więcej
Wycena spółki akcyjnej

Na czym polega wycena akcji spółki akcyjnej

Raport z wyceny spółki akcyjnej dostarcza niezbędnej wiedzy na temat wartości. Odpowiednio sporządzony raport może być przedmiotem oceny przez niezależnego biegłego rewidenta. Szczególny przypadek dotyczy wykupu przymusowego akcji spółki akcyjnej.


Zobacz więcej
Aspekty podatkowe przygotowanej likwidacji

Podatkowe aspekty przygotowanej likwidacji

Dowiedz się więcej na temat sukcesji podatkowej w przygotowanej likwidacji. Jakie są skutki na gruncie prawa podatkowego oraz jak wygląda przejęcie praw i obowiązków podatkowych?


Zobacz więcej
Wycena spółki cywilnej

Wycena spółki cywilnej

Wycena spółki cywilnej to temat, który musimy przeanalizować podczas wystąpienia ze spółki, sprzedaży jej przedsiębiorstwa lub aportu do innej spółki. Dowiedz się od czego zacząć.


Zobacz więcej
Wycena nieruchomości pod kredyt

Jak wycenić nieruchomość pod kredyt?

Celem standardu jest ujednolicenie praktyki i wyeliminowanie błędów przy wycenie nieruchomości stanowiących zabezpieczenie np. kredytu hipotecznego. Są one uzupełnieniem pozostałych zasad i sposobów wyceny, określonych w przepisach prawa.


Zobacz więcej
Wycena spółki z o.o.

Wycena udziałów w spółce z o.o.

Udziały w spółce z o.o. są udziałami w kapitale zakładowym tej spółki. Określają one prawa majątkowe i korporacyjne oraz obowiązki ich właściciela. Zdarza się jednak, że wspólnik chce wycofać się ze spółki tj. pozbyć się swoich udziałów.


Zobacz więcej
Rynkowa wycena aportu

Wycena aportu

Artykuł zawiera rozszerzone informacje na temat możliwości i ograniczeń w przedmiocie aportu. Dowiesz się o celach i zasadach obowiązujących przy wycenach aportu oraz o skutkach podatkowych takiej transakcji. Przedstawione zostaną praktyczne informacje dotyczące metod wycen i odpowiedzialności za jej dokonanie.


Zobacz więcej
Wycena w przygotowanej likwidacji

Wycena przedsiębiorstwa w przygotowanej likwidacji (z ang. pre pack)

Instytucja przygotowanej likwidacji (z ang. pre pack) umożliwia sprzedaż upadłego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, czy też znacznej części jego składników majątkowych – z wyłączeniem...


Zobacz więcej
Na czym polega wycena firmy

Na czym polega wycena firmy?

Artykuł prezentuje podstawowe zagadnienia związane z wyceną firmy. Dowiesz się jakie są metody wyceny oraz jakie można przyjąć założenia podstawowe. Zapoznasz się również ze standardami wartości, które stosujemy w konkretnych przypadkach wyceny firmy.


Zobacz więcej
Amortyzacja wartości firmy

Wartość firmy można amortyzować

W przypadku zaistnienia wartości firmy, może podlegać ona amortyzacji. Trzeba jednak pamiętać, że dokonuje się jej metodą liniową, a odpisy amortyzacyjne odnosi w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.


Zobacz więcej
Wycena przedsiębiorstwa przy sprzedaży

Jak wycenić przedsiębiorstwo do sprzedaży?

Profesjonalnie wykonana wycena przyda się każdemu przedsiębiorstwu, które chce adekwatnie reagować na zmieniające się uwarunkowania rynkowe. W przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa, dostarczy niezbędnych informacji o wartości i da podstawę do dalszych negocjacji.


Zobacz więcej
Wycena spółki jawnej

Jak wycenić spółkę jawną?

Art. 65 ust. 1 ksh stanowi, że w przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki wartość jego udziału kapitałowego oznacza się na podstawie osobnego bilansu. Aktywa i zobowiązania powinny być w nim oznaczane według wartości zbywczej, a nie zgodnie z przyjętą przez spółkę praktyką rachunkową.


Zobacz więcej
Metody wyceny spółek

Metody wyceny spółek

Wybór odpowiedniej metody wyceny przedsiębiorstwa zależy od kilku przesłanek. Do najistotniejszych należy cel wyceny oraz dostępność danych rynkowych. Wyróżniamy metody dochodowe, majątkowe i porównawcze.


Zobacz więcej
Podział spółki przez wydzielenie

Podział spółki przez wydzielenie, a podatek dochodowy

Spółka postanowiła przeorganizować się i wyodrębnić swoje poszczególne aktywa. W tym celu zwróciła się do Dyrektora Izby Skarbowej z pytaniem, czy taka wyodrębniona spółka stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa (ZCP).


Zobacz więcej
Wycena dla potrzeb fuzji i przejęć

Wycena spółki na potrzeby transakcji fuzji i przejęć (M&A)

Udana transakcja M&A zależy od właściwego przewidzenia jej efektów już na etapie negocjacji. Zatem niezbędna jest wiedza dotycząca wartości przedmiotu transakcji, określana w raporcie z wyceny spółki.


Zobacz więcej
Zastosowanie metody majątkowej

Wycena przedsiębiorstwa metodą majątkową

Obok metod porównawczych i dochodowych, najczęściej stosowaną jest wycena przedsiębiorstwa metodą majątkową. Należy do tradycyjnych metod wyceny, gdzie wartość określana jest na podstawie indywidualnych wartości aktywów.


Zobacz więcej
Wycena aportu w spółce kapitałowej

Rynkowa wycena aportu, a wartość obejmowanych udziałów w spółce kapitałowej

Udziały w spółkach kapitałowych mogą być pokryte wkładem niepieniężnym zwanym aportem. Nie istnieje jednak pozytywna definicja zdolności aportowej, a jedynie jej negatywna wersja.


Zobacz więcej
Rynkowa wycena ZCP

Rynkowa wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa (wycena ZCP)

Jednym ze sposobów wydzielenia lub przeniesienia części biznesu jest wniesienie go w formie aportu do spółki z o.o. jako zorganizowana część przedsiębiorstwa (ZCP). Podstawą ekonomiczną przeniesienia jest wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa.


Zobacz więcej
Wycena firmy na etapie restrukturyzacji

Restrukturyzację zacznij od wyceny

1 stycznia 2016 weszła w życie ustawa Prawo Restrukturyzacyjne, która stanowi praktyczną implementację propagowanej w Unii Europejskiej „polityki drugiej szansy”.


Zobacz więcej
Wycena spółki na własną rękę

Wycena przedsiębiorstwa – na własną rękę czy przez specjalistów?

Aby sprzedać przedsiębiorstwo lub zabezpieczyć nim kredyt, konieczna jest wycena jego kapitału. Można to zrobić samodzielnie lub zdać się na specjalistów. Czy przygotowanie profesjonalnej wyceny przedsiębiorstwa przez jego właścicieli jest możliwe?


Zobacz więcej